WinVask -  Faktura

WinVask Mini

WinVask Mini

Previous topic Next topic  

WinVask Mini

Previous topic Next topic  

Etter en diskusjon med en bruker som gjerne ville ha færre valg da han brukte de samme knappene igjen og igjen, og ikke brukte f.eks booking ville han ha mulighet til å slå de han ikke benyttet seg av.

 

Vel vi så fornuften i det da WinVask er laget for flest mulig er det også et valg for flest mulig, men å slå de av var en god ide så vi laget det og kalte det WinVask - Mini (less is more).

 

For å kunne modifisere WinVask Clean må du gå inn i System=>System Oppsett.
 
sys1sys2

Bruk en av snarveiene (menyvalg) til systemoppsett
Velg så "Clean"
mini3
 
Som du ser av bildet under er antall menyknapper redusert betraktelig.:
mini4
 
I skjermoppsjoner, kan en ytterligere "finetune" f.eks slå på [Spesial] menyvalget igjen for OSCommerce, Massesalg, eller massefakturering
mini5