WinVask -  Faktura

WinEDI

WinEDI

Previous topic Next topic  

WinEDI

Previous topic Next topic  

WinVask baiser med WinEDI 

Hvilke opplysninger er lagt ut ?

 

Følgende opplysninger er med i ASCII fil.

 

Felt

Maks Lengde

Forklaring

Fakturanr

15

Unik søkenøkkel (kan være fakturanr., pakkseddelnr.)

Kundenr

20

Kundenr i ADB system (blir søkenøkkel i historikk)

Navn

35

Navn på mottaker – Firma eller privat person

Adresse 1

35

Gate/vei

Adresse 2

35

Avdeling/bygning/vei (hvis tilgjengelig)

Postnr

10

Postnr til leveringsadresse (normalt 4 siffer)

Poststed

35

Bynavn på leveringsadresse

Referanse

35

Navn på motaker hos kunde (F.eks Tor-Bjarne Henriksen)

Tlf Nr

14

Telefonnummer kunde (Må med på oppkravsendinger posten)

RefNo

35

Mottakers referanse eks. Innkjøpsnr o.lign

Epost

50

Mail adresse til mottaker. Hvis dette felt er utfylt kan Winedi sende e-mail til mottaker der varsler om at sending er på vei. E-mailen inneholder opplysninger om sendingsnummer, lenker og andre nøkkel opplysninger, slik mottaker selv kan foreta sporing på transportørens hjemmeside. Adressen må skrives i klartekst f. eks support@edi-soft.no

Oppkrav beløp

30

Inneholder oppkravsbeløp dersom oppkrav, hvis ikke er feltet blankt

KID

35

KIDnummer på faktura

VEKT

30

Vekt på forsendelse merk ; benyttes som desimalseparator

Antall Kolli

30

Antall kolli i forsendelse

Melding motaker

70

Melding til motaker

Dør til Dør

1

1= postens Dør til dør, Blankt eller 0 = ikke

      Følgende opplysninger er med i ASCII fil.

 

 

Format ASCII fil

Hver ordre står på en linje. Felter er separert med komma (,). Separeres felter med komma har tekst felter pakket inn i anførselstegn (” ”).  

Hver linje avsluttes med CR/LF. Det benyttes 8 bits ASCII tegnsett.

 Hva er en ASCII Fil ?

Forenklet så koker det ned til ÆØÅ, en MS-Dos basert asciifil og en Windows asciifil ser forskjellig ut i f.eks NotePad og Edit, se understående eksempler fra begge tekstbehandlerene.

Vi i WinVask (Superfleksible som vi er!) gir mulighet for begge typer (da det ikke er spesifisert hva det er), dette gjøres ved å slå av eller på /OEM flagget i vår registry editor (Mer om dette senere), som standardverdi har vi satt den typen vi "tror" EDI-SOFT mener (Vist i fig1)

Fig 1

Som man ser av figuren over er ÆØÅ gresk i MS-Dos editoren, men kommer riktig i notisblokk som er windows. (Standardverdi)

 

Fig 2

I fig 2 er ÆØÅ riktig i MS-DOS ascii filen, men feil i Notisblokk (Windows), dersom EDI-Soft krever dette må det slåes på ved å gå System=>Systemoppsett => Service & Hjelp => Inifileditor

Key= /OEM

User=<Foreslått av Winvask>

Value=Yes

 

Rekkefølge og lengde

Vi har fulgt spesifikasjonen til EDI-Soft ganske nøye (håper vi).

 

Navngivning av ASCII filer

ASCII Filene til WinVask kalles <ordrenr>.txt, og det er en pr ordre, om de slettes eller ikke av WinEDI så overskriver vi filen hver gang Ordren blir lagret (når WinEDI er slått på).

 

Plassering av ASCII filer:

Standardpassering av filene er <winvask-installasjonskatalog>\winedi\ (vanligvis C:\winvask6\winedi) men dette kan endres med /WINEDIPATH nøkkelen.

Gå System=>Systemoppsett => Service & Hjelp => Inifileditor

Key= /WINEDIPATH

User=<Foreslått av Winvask>

Value=katalognavn du ønsker filen skal havne på (f.eks z:\program\edi-soft\import)

 

 

Aktivering av WinEDI

WinVask lagrer ordrer til WinEDI når vi henter ordrer fra OSCommerce, eller når man lagrer ordrer i "Ordre / Faktura" bildet. Spesiellt ved nedlasting fra OSCommerce hvor det kan være mange ordrer kan dette sinke systemet (vårt) skikkelig, og WinEDI støtte er AV i utgangspunktet ved installasjon av WinVask, men slås på fra .:

System => Systemoppsett => Programoppsjoner =>Generelt WinVask

.