WinVask -  Faktura

Valg i Bookingvindu for kalender

Valg i Bookingvindu for kalender

Previous topic Next topic  

Valg i Bookingvindu for kalender

Previous topic Next topic  

Følgende valg gjelder kalenderen i bookingprogrammet.

 

clip0415 - WinVask vil forsøke å tegne kalender pånytt hver gang man gjør arbeid i den, men skulle det ikke skje kan en klikke på denne knappen for å tegne kalenderen pånytt.

 

 

clip0416

 

Startdato = startdato for første måned som tegnes inn i kalender

sluttdato = Siste dag i moneden det tegnes kalender for

 

clip0418 Styrer hvor mange kalendere som skal tegnes fremover i tid se eksempel under.

 

Merk: Du kan ha 24 kalendere (Måneder) på skjermen på samme tid for å rulle mellom disse, men å tegne kalenderen pånytt tar da 24 ganger lengre tid.

 

clip0418

Se resultat på bildet under (forminsket med 60%)

clip0417

 

clip0421 = tegner gjeldende måned + 1 (osv. )

clip0419

 

clip0422 = Teger kalender som månedskalender (kun1) se eksempel under:

 

Merk: I dette tilfellet må man velge vare med F6, da det ikke eksisterer noen varelinjer å klikke på.

clip0423