WinVask -  Faktura

Utskriftsvisning

Utskriftsvisning

Previous topic Next topic  

Utskriftsvisning

Previous topic Next topic  

Alle utskrifter og rapporter i WinVask som faktura, ordrebekreftelse, bestilling, lister skrives alltid først til skjerm. Ved utskriftsvisning har man ytterligere valg i tillegg til å skrive ut rapporten.

 

utskritsvisning

 

Merk: Klikker du i selve rapportvinduet med musen din, zoomer WinVask inn rapporten x antall trinn (spesifiseres av deg, standardverdi = 20)

 

Følgende valg eksisterer så i utskriftviseren.:

 

= Skriv ut faktura til skriver

= Skriv ut markert side (marker i sideoversikt)

= Avbryt utskrift av faktura og lukk utskriftviser

= Første, Forrige, Neste, Siste i utskriften din.

= Lag et Ms-Word dokument av fakturaen (bra for utsendelse som epost)

= Lag et PDF dokument av fakturaen (bra for utsendelse som epost)

= Zoom inn/Ut

= Tilpasse til sidebredde

= Tilpasse til sidehøyde

= Tilpasse til bredde og høyde

 

 

= Slår Av/På sideoversikt, standardverdi = På

 

Sideoversikt

= Sideoversikt, betyr at siden ikke skrives ut, denne statusen kan endres ved å dobbeltklikke med musen på sidetallet.

 

= Setter sider som skal skrives ut og markerer med , resten av sidene markeres med .

 

Eksempel:

skriver ut sidene 1 og 3 samt sidene 5 til 7

 

= Lar deg søke i rapportinnhold etter tekst.

 

Eksempel.:

 

= Antall kopier av hver side som skal skrives ut.

 

Merk: for fakturaer kan du sette fast antall kopier ved utskrift (standardverdi = 1) i systemoppsett.

 

= Lar deg sette sette aktiv side for visning.

 

= Lar deg angi hvor mange trinn du skal zoome inn eller ut.