WinVask -  Faktura

Tips & Triks

Tips & Triks

Previous topic Next topic  

Tips & Triks

Previous topic Next topic  

Det er mange triks i WinVask, Visste du f.Eksempel at WinVask støtter tall med opptil 6 siffer bak komma ? Dette må slås på i System oppsett, men slike tips er i denne seksjonjen av brukerdokumentasjonen.