WinVask -  Faktura

Timetyper

Timetyper

Previous topic Next topic  

Timetyper

Previous topic Next topic  

Timetyper i WinVask timer er laget for å forenkle registrering, det er i hovedsak 3 time-typer.:

 

 

1. Timer med pris, som skal faktureres.

2. Timer uten pris, som ikke skal faktureres.

3. Timer med negativ verdi, lager fratrekktimer, påvirker ikke fakturering, kun for overføring til andre system.

 

 

Man kan også lage egne time-typer, dersom man for eksempel har avtalet en spesial-timepris mot en kunde man gjør mye arbeid for.

 

Du kan lage en ny timetype ved å klikke på timetyper knappen, for så å klikke på ny_btn knappen.

 

timetyper_skjermbilde'

 

Bildet ovenfor viser en typisk timetype som skal oveføres til WinVask Faktura PLUSS.

 

Siden WinVask timer fungerer også uten WinVask faktura pluss har en mulighet til å registrere "varer" i WinVask Timer.

 

Alt-Vnr - WV- Faktura pluss felt, som legger inn tekst-varenummer til pluss.

Beskrivelse - Registrer beskrivelse av timetypen her.

Pris - For WV -Faktura pluss, samme som pris feltet fra vare.

MVA - Hvem mva prosent skal beregnes

Kost - Internkost på timer, kun for rapportering fra Rapportbygger`n som følger med.