WinVask -  Faktura

Timeføring Del 2 - føring i Listen

Timeføring Del 2 - føring i Listen

Previous topic Next topic  

Timeføring Del 2 - føring i Listen

Previous topic Next topic  

 

Uansett visningsmåte som er valgt, er timeføringen lik. Men har du for eksempel valgt en kunde i "Pr kunde" fliken vil vi ikke spørre etter kundenr  i selve timeføringen (du har jo allerede valgt kunden!), på samme måte er det med Pr ansatt, og Pr prosjekt.

 

WinVask - Timer er også laget for å kun vise dine egne føringer, selv om dere er flere som benytter programmet.

 

Merk: Bortsett fra om man er logget på som administrator, da vil alle føringene vises.

 

Merk2: Første brukeren på WinVask Timer sette automatisk til " * Administrator *  ", dette for å være kompatibel med tidligere versjoner av WinVask - Timer.

wvtimer6

 

 

1. Timeføring direkte i listen

 

Vår ide er at dersom du jobber mye på et gitt prosjekt, eller mye for en spesifikk kunde tar det ikke lang tid før du husker kundenr eller prosjektnr. Ditt eget ansattnummer er det også en stor sjanse for at du husker. Derfor er WinVask timer laget for at du registrerer nummeret før en eventuell hjelpeliste fremkommer på skjermen.

 

Vi Beskriver "Pr dato" registrering i manualen, de andre er lik bortsett fra hvem felt det spørres etter.

 

a) Klikk på nyknapp knappen for å starte en ny registrering

 

 

b) Registrer kundenr, eller klikk på dwnbtn knappen for å få frem kundeliste, som lar deg velge kunde.

kundeliste

I eksempelt ovenfor har vi tastet "BE", kun kunder med bokstavene "BE"  noen plass i navnet vil da vises, og du kan velge denne.

 

 

Klikk så på velgknapp knappen for å velg knappen for å velge denne Kunden

 

 

 

Skjermbildet i WinVask - Timer ser da slik ut:

vis_kunde

 

.

 

 

c) Skriv inn ansattnr, eller klikk på dwnbtn knappen for å få frem ansattliste.

ansattliste

 

Klikk så på velgknapp knappen for å velg knappen for å velge denne ansatte.

 

 

 

 

Skjermbildet i WinVask - Timer ser da slik ut:

vis_ansatt1

 

det er også et informasjonsfelt i  overskriften som viser navnet på valgt ansatt.:

 

vis_ansatt2

Merk: Stjernen bak navnet (' * ' ) indikerer at denne posten er endret (gjelder særlig senere når en endrer registreringer)

 

 

 

 

d) Skriv så inn prosjekt-ID eller klikk på dwnbtn knappen for å få opp prosjektliste

vis_pid2

 

Klikk så på velgknapp knappen for å velg knappen for å velge ønsket prosjekt.

 

 

Skjermbildet i WinVask - Timer ser da slik ut:

vis_pid

 

e) Gjør det samme for "Underprosjekt" / Prosjekt oppgave som nevnt i punkt d.

 

Skjermbildet i WinVask - Timer ser da slik ut:

vis_po

 

Man kan nå se at timeføringen nesten er ferdig, og legg merke til informasjonsfeltene over selve timeføringen som gir informasjon, hvor det i listen kun er nummer.

 

Viktig: Om datofelt i WinVask produktene

 

- Et datofelt i WinVask produktene har en egen intelligens, laget for å spare deg for tasting, se følgende eksempel.

 

- Taster du kun tallet "2" i datofeltet før du taster "TAB" regner WinVask med at det er 2 dagen i inneværende måned, i inneværende år.

- Taster du tallet "0210", regner WinVask med at det er den 02.10 i inneværende år.

- Taster du tallet "021006" regner WinVask med at det er den 02.10.2006

 

Dette gjelder alle datofelt i WinVask porteføljen.

 

 

f) Skriv inn Fra dato feltet, eller klikk på dwnbtn knappen for å få frem kalender:

kalender

Dobbeltklikk på ønsket dato etter at denne er valgt.

 

 

 

Skjermbildet i WinVask - Timer ser da slik ut:

vis_dato

 

 

 

 

g) Skriv så inn time-type, eller klikk på dwnbtn knappen for å få frem en liste over gyldige timetyper.

vis_timetyper

Klikk så på velgknapp knappen for å velg knappen for å velge ønsket "TimeType"

 

 

Skjermbildet i WinVask - Timer ser da slik ut:

vis_frakl

 

 

 

 

Viktig: Om tid felt  i WinVask

 

- Et tidfelt i WinVask produktene har en innebygget intelligens som forsøker å spare deg for tasting.

 

- Skriver du "8" eller "08" regner WinVask med at du mener 08:00

- Skriver du "0830" regner WinVask med at du mener 08:30

 

 

h) Skriv så inn klokkeslett, eller klikk på pil opp / pil ned for å endre tid med 15 minutter om gangen.

Viser her pil Opp / Nedpiloppned

 

 

Merk: WinVask timer foreslår også gjeldende tid som start-tid.

 

 

i) Registrer så slutt-tid på føringen, eller klikk på pil opp / ned for å endre foreslått tid (tid nå + 15 min)

 

Viktig: WinVask - Timer har en egen logikk som lar deg føre skift også.

Dersom du registrerer 08:00 som start-tid, og 01:00 som slutt-tid, skjønner WinVask timer at det må være kl 01:00 neste natt, og antall timer blir da 17, og ikke -7 som man kansje ellers kunne forventet.

Alternativet ville jo være å føre timer for den 02.10 frem til klokken 24:00, for så å måtte lage en registrering den 03.10 fra klokken 24:00 til klokken 01:00.

 

Skjermbildet i WinVask - Timer ser da slik ut:

vis_fratrukket

 

j) Skriv så eventuellt inn timer du ønsker skal fratrekkes denne registreringen (dette er ikke Timetype minustimer), typisk er "lunch" og lignende man kansje ikke kan kreve betaling for.

 

Merk: Dette feltet er type desimaltall, så 0,5 trekker fra en halvtime (0:30), og 0,75 trekker fra (0:45)

 

k) Skriv så inn en beskrivelse, Når dette feltet er tomt foreslår WinVask teksten timer + Time-Type beskrivelse (i dette tilfellet "16,50 t Salgstimer")

 

Du har ganske mange tegn til rådighet (3000) så det er intet som hindrer deg å beskrive timene dine godt.

 

Skjermbildet i WinVask - Timer ser da slik ut, og vi er ferdig:

vis_timeferdig