WinVask -  Faktura

Tarabildet

Tarabildet

Previous topic Next topic  

Tarabildet

Previous topic Next topic  

clip0254

WinVask Vaskeri har mulighet for å registrere tøy som går over vekt, et eget register for taraverdier på trallevogner ligger derfor med.

 

taraliste

 

Her kan en bygge opp et register over tara på vogner med tøy man kjører over vekten.

 

Når man klikker ny/endre knappen kommer et skermbilde opp (Vist under) som lar en endre taraverdier.

 

tarabildet