WinVask -  Faktura

Systemoppsett

Systemoppsett

Previous topic Next topic  

Systemoppsett

Previous topic Next topic  

clip0371clip0367

I WinVask kan man endre bruksmåten på en slik måte at WinVask dekker dine behov så godt som mulig.

 

De viktigste valgene blir du spurt om av oppstartshjelperen som startes automatisk ved av WinVask første gangen  du starter WinVask.

 

Du kan også kjøre den manuellt senere ved å klikke på clip0098 knappen når du starter System oppsett.

 

På høyre side ligger menyvalgene som tar deg videre, og er beskrevet i senere avsnitt.

 

clip0077