WinVask -  Faktura

Synkronisere WinVask mot SyncServer

Synkronisere WinVask mot SyncServer

Previous topic Next topic  

Synkronisere WinVask mot SyncServer

Previous topic Next topic  

Ved å utfør valget Kartotek=> Mobilordrer synkroniserer man data på lokal WinVask med data på SyncServer.

(Mobil synkroniserer igjen med SyncServer)

 

 

clip0463