WinVask -  Faktura

Synkronisere Mobil mot SyncServer (WinVask SSPE har egen dokumetasjon)

Synkronisere Mobil mot SyncServer (WinVask SSPE har egen dokumetasjon)

Previous topic Next topic  

Synkronisere Mobil mot SyncServer (WinVask SSPE har egen dokumetasjon)

Previous topic Next topic  

Addressen er satt fra oss til riktig synkroniserings tjener, endrer du denne kan det hende at synkroniseringen ikke fungerer.

 

 

Synkroniser

 

For å synkronisere tapper du på [Synkroniser] knappen med fiungeren din.

(Mer om dette i egen WinVask mobil brukermanual)