WinVask -  Faktura

Slette linjer som er registrert

Slette linjer som er registrert

Previous topic Next topic  

Slette linjer som er registrert

Previous topic Next topic  

Du kan bare slette vare-linjer du selv har lagt til, de faste kan ikke slettes, men antall kan selvsagt settes til '0' (Blir ikke registrert eller skrevet ut)

Dersom du ønsker å slette en varelinje som du selv har skrevet inn klikker du på:

rrm16 knappen, eller taster F10 på tastaturet (Funksjonstast Nr 10)

Den linjen markøren befinner seg på da (av linjer som er lagt til) vil da slettes umiddelbart.