WinVask -  Faktura

Timeføring Del 1

Timeføring Del 1

Previous topic Next topic  

Timeføring Del 1

Previous topic Next topic  

Timeføringen i WinVask - Timer kan i prinsippet foregå på 2 måter.

 

a) Direkte i listen (vi kommer tilbake til dette litt senere)

b) I et eget vindu. (vi kommer tilbake til dette litt senere)

 

wvtimer1

 

Man kan også bestemme fra fliken over timelisten hvordan en ønsker at allerede registrerte data skal vises.

 

wvtimer2

 

På "fortløpende" fliken registrerer man (eller ser på) timer registrert på en gitt dato, uansett kunde, prosjekt, eller ansatt.

Ved hjelp av datofeltet, eller kalenderen kan en bla i datoer og kikke på (eller registrere) timer på angitt dato.

 

Merk: Dersom du har valgt 07.10.2007 som dato, og på denne fliken registrerer en timeføring på dato 06.10.2007 lar WinVask - Timer deg gjøre dette. Men posten ser ut som den er "forsvunnet" ved lagring. Det har den ikke, men du må gå til angitt dato for å finne den igjen (06.10.2007).

 

wvtimer3

 

"Pr kunde" fliken bryr seg likeledes ikke noe om dato(er), men lister ut alle timer som er registrert på en angitt kunde.

 

wvtimer4

 

"Pr ansatt" fliken lister alle timer som er registrert på en ansatt, og denne visningen bryr seg ikke om hvem kunde, prosjekt, eller dato registreringen er utført for.

 

 

wvtimer5

 

"Pr prosjekt" fliken lar deg likeledes kun se timer som er ført på et gitt prosjekt, denne visningen bryr seg ikke om Kundenr, dato, eller ansattnr.