WinVask -  Faktura

Installasjon & Virkemåte

Installasjon & Virkemåte

Previous topic Next topic  

Installasjon & Virkemåte

Previous topic Next topic  

WinVask Backup ligger installert med WinVask faktura PLUSS, og når du starter WinVask Sikkerhetskopi første gangen, vil WinVask

 

 

WinVask Sikkerhetskopi virker på følgende måte.:

 

1. En Filspesifikasjon bygges opp av bruker (Hvem filer & kataloger det skal taes sikkerhetskopi av)

2. Sikkerhetskopi startes Manuelt eller Automatisk

3. WinVask Sikkerhetskopi lager ZIP filer av din filspesifikasjon.

4. WinVask Sikkerhetskopi oversender eventuelt dine filer over til en WEB-Server via FTP (File Transfer Protocol)

 

 

MERK: WinVask lager standard ZIP filer (PKWARE) som alle heter følgende.:

 

"BKup" + i DAG + Denne Måned + Dette år + ".ZIP"

 

for datoen 27.11.2007 vil sikkerhetskopi filen få navnet:

 

Bkup27112007.zip