WinVask -  Faktura

Samlefakturering av lagrede ordrer

Samlefakturering av lagrede ordrer

Previous topic Next topic  

Samlefakturering av lagrede ordrer

Previous topic Next topic  

clip0263clip0264

+ I WinVask kan man samlefakturere ufakturerte ordrer. kort fortalt er det tusen ordrer til en faktura.

 

Dersom du har faste kunder som kjøper hele tiden er sjansen stor for at du og kunden har en avtale om fakturering av alle ordrer i slutten av måneden.

 

Merk: Samlefakturering benyttes også til å automatisk generere abonnementsordrer til WinVask for kunder som har abonnement knyttet til seg.

clip0265

 

Fra / Til dato, angi datoperiode du vil WinVask skal "lete" etter ufakturerte ordrer.

Fra / Til kundenummer, angi hvem kunder man skal lete etter ufakturerte ordrer for.

Kategori, angi kategori man ønsker å letet etter ufakturerte ordrer for.

 

 

Vinduet vist under (abonnement) spretter kun frem dersom WinVask automatisk genererer abonnementsordrer for kundene dine.:

clip0266

I bildet over kan man slette abonnement som ikke er levert (eller endre)

 

 

Når WinVask er klar til utskrift vises vinduet under.:

clip0267

 

Merk: I vinduet over kan en spesifisere "Faktura-dato" dette gir mulighet til å fakturere ordrer frem i tid. F.eks dersom man har avtale med kunde om å fakturere hver den 30, og man skal reise til syden, da kan man spesifisere 30 i fakturadato feltet for å fakturere ordrer frem-til-i-dag, men med fakturadato 30 og f.eks forfall 15 i mpneden etter. (Slik at det er noen penger i kassen når en kommer fra ferie)