WinVask -  Faktura

Reskontro

Reskontro

Previous topic Next topic  

Reskontro

Previous topic Next topic  

clip0269clip0270

Reskontro i WinVask er hvor alle "Godkjente" fakturaer, kontantnota, og kreditnotaer havner.

 

Reskontro i WinVask benytter Ikoner og farger for å forklare status på hver faktura.

 

Ikoner i bruk er.:

 

clip0276 = Ubetalt faktura

clip0277 = Betalt faktura

clip0278 = Purret faktura

clip0279= Korrigert, eller renteberegnet, eller laget avbetalingsavtale av.

 

Farger i bruk er.:

clip0280=  Faktura er forfalt men ubetalt.

 

clip0271

 

Valg fra reskontro:

 

clip0272 = Skriver ut en "Kopi" av faktura med feltet purring satt til følgende verdier.:

 

0 = Kopi

1 = 1. Purring

2 = 2. Purring

3 = 3. Purring

4 = Inkasso

 

De fakturalayouts (bør være alle) som sjekker dette feltet setter da på teksten "1. Purring" på fakturautskriften.

 

Merk: Ønsker du å ilegge purregebyr må du bruke knappen [Beregn purring alle forfalte] (beskrevet lengre ned

 

clip0273 = Selvforklarende, skriver ut kopi av faktura

 

clip0274 = Lager kreditnota av faktura (negativ ordre, for så å fakturere denne - blir kreditnota)

 

Merk: Svarer du Nei på faktura godkjent J/N vil ikke kreditnota vises i reskontro (du godkjente jo den ikke!!), men negative ordrer eksisterer fremdeles i systemet, og fakturerer du kunden senere vil disse trekkes i fra eksisterende ordre (om du samlefakturerer).

 

Faktura settes også til kreditert (ikonet endrer seg til clip0275)

 

Du kan gå inn på kunden og eventuellt slette negative ordrer (da de ikke er fakturert (les kreditert).

 

clip0281 = Skriv ut fakturaliste med layout etter eget ønske. (Standardverdi er fakturaliste1.rpt fra rapportbygger`n)

 

clip0282 = Overfør fakturadata til WinEDI (adresse etc.)

 

clip0283 = Knappe rad for å merke / fjerne merker på faktura.

 

Merk: Dette kan også gjøres manuelt ved å klikke i "M" feltet på reskontro.

clip0284

 

clip0285 = Selvforklarende knapp, lager fakturakopi av alle merkede fakturaer,

 

clip0286 = Setter på  purregebyr på alle fakturaer som er forfallt, og hvor fofallsdato er MER en 14 dager (Salgsloven av 2006)

 

Merk: Når du legger til purregebyr skal kunden ha en ny Forfallsdato (+ 14 dager) iht salgsloven av 2006, uten purregebyr er original forfallsdato det som skrives ut.

 

Antall dager Før purregebyr settes på faktura kan endres i system oppsett (Dager e. forf feltet).

 

clip0287 = Når kunden (til sist) betaler og dersom det er mange dager over forfall, kan en i gitte tilfeller bestemme seg for å renteberegne fakturaen, altså lage en ny faktura med renter på den kapitalen (dine penger) han har bundet opp (se bildet under).

clip0288

clip0289 = Åpner et vindu hvor du kan merke faktura som betalt (Dobbeltklikke med musen din fungerer også bra!!)

clip0291

Legg merke til at betalt-dato og betalt-beløp feltene er fylt in for deg automatisk (med dagens-dato og fakturert beløp), disse kan du enkelt overskrive.

 

Tips: Ønsker du å merke en faktura ubetalt igjen, kan du bare fjerne innholdet i betalt-dato og betalt-beløp feltene før du lagrer igjen (med [Lagre] knappen)

 

clip0292 = Dersom du sitter med en bunke innbetalingsgiroer fra banken har vi laget mulighet for å registrere disse fortløpende, slik at du slipper å sitte å "rulle" i fakturalisten. Et vindu som vist under spretter da opp.

 

clip0290

 

clip0293 = Lar deg registrere fakturanr, beløp og betalt dato (Ins fungerer også)

clip0294 = Merkerer registrerte fakturaer i listen som betalt.

 

 

clip0296 = Dersom en kunde har betalingsproblemer kan du lage en avbetaling for han. Eksisterende faktura blir kreditert og ordrer lages innenfor angitt dato i x antall avbetalinger. Rente beregnes fra forfall.

 

clip0297

 

Senere kan du fakturere avbetalingen med samlefakturering.

 

 

clip0298= Les inn OCR-filer fra fra banken din.

 

Merk: Du må først ha en KID / OCR avtale med banken din, før du kan laste ned innbetalingsfiler fra nettbanken din.

clip0299

En liste over alle innbetalinger fremkommer da til skjerm (i bildet over er det ingen som passer med data fra reskontro, kun for illustrasjon)

 

Valg innles OCR:

 

clip0300 = Skriver ut en papirkopi av innbetalinger fra filen.

clip0301 = Lar deg endre layout på rapport med rapportbygger`n

clip0302 = krediterer reskontro (setter inn betalinger) iht til fakturaer som er lest inn.

 

Merk: Noen banker tar kr 16,- pr nedlasting av innbetalingsfil, så et visst volum på fakturaer bør du ha før dette nødvendigvis svarer seg.

 

clip0304= overfør reskontro til Excel.

 

 

clip0303