WinVask -  Faktura

Redigere program som skal startes

Redigere program som skal startes

Previous topic Next topic  

Redigere program som skal startes

Previous topic Next topic  

1. Når du vil registrere program som skal kjøres automatisk, må du klikke på [Ny] knappen i understående vindu.

 

bkup_planlegg1

 

2. Da vil vindu for programinformasjon fremkomme på skjermen din (vist under)

bkup_planlegg2

 

3. Klikk da på bkup_planlegg3 knappenog fil-liste som vist under kommer da frem.:

 

bkup_planlegg4

 

4. I tilfelle AUTOMATISK  SIKKERHETSKOPI velg da "Backset.exe" (som vist under)

bkup_planlegg5

 

Som vist er parameter "/NR=1" dette forteller sikkerhetsrutinen at backup skal taes av filsett nummer en som definert

i Filvindu.