WinVask -  Faktura

Rabattmatriser

Rabattmatriser

Previous topic Next topic  

Rabattmatriser

Previous topic Next topic  

clip0369

+ WinVask har følgende metoder å regne ut rabatt på:

 

1. Kampanjepris på vare, dette gjelder alle kunder for angitt vare.

 

2. Kunden har en fast rabatt knyttet til seg.

 

3. Kunden har varer tilknyttet med spesifikk pris eller rabatt.

 

4. Man benytter rabattmatrisen i Winvask (Vist under)

 

rabattmatrise1

 

Ved å klikke endreknappen vi vindu som vist under fremkomme på skjermen:

rabattmatrise2

 

I bildet over registrerer man kundekategori, og varekategori samt rabatt og minimumsbeløp eller antall som skal trigge rabatten.

 

Merk: Når kunden oppnår antall eller pris (uansett hva som kommer først) vil rabatt gis.

 

Man kan også registrere samme kundegruppe flere ganger, med samme varegruppe, slik at et "rabatttre" lages hvor øket salg gir økede rabatter på samme vare.