WinVask -  Faktura

Programfiler (.EXE) som medfølger

Programfiler (.EXE) som medfølger

Previous topic Next topic  

Programfiler (.EXE) som medfølger

Previous topic Next topic  

WinVask faktura består av mange programfiler alle med hver sin funksjonalitet, og de viktigste er beskrevet under.:

 

Klient.exe - WinVask Klientvelger etter valgt klient startes startwv.exe

StartWV.exe - Starter WinVask etter å ha sjekket om winvask databasen behøver oppgradering til ny versjon (f.eks ved at bruker har lastet ned en nyere versjon)

DATAPath.exe - Startes av Startwv.exe for å la bruker velge årsdatabase (DATA2010, 2011 osv) ved oppstart om det er aktivert.

rl.exe - Leser inn lisensfil om den ligger ved (startes av startwv.exe)

WinVask.exe - Selve winvaskprogrammet (Startes av Startewv.exe)

Egnerep.exe - Rapportbygger`n

WW2.exe - Tilbudsbygger`n / Tekstbehandler med innebygget Epostutsendelse (kan startes fra WinVask.exe eller manuelt)

Import3.exe - Importprogrammet til WinVask, kan startes manuelt eller fra Fil=>Import i WV.

Massesalg.exe - For mengdegenerering av faktura (type telefonselgere) kan startes utenfor WinVask eller fra knapp i ordrebildet.

OSC.exe - Overføring fra OSCommerce lisensiert, med blant annet lagerverdier.

OSC_FREE.exe - Gratisutgaven av OSC.exe med færre muligheter (må bli gitt navnet osc.exe før det fungerer)

ZEN.exe - Samme program som OSC.exe men mot Zen Cart webbutikk.

MiniOpsjoner.exe - Redigering av innstillinger av miniopsjoner pr bruker.

WVQuickMove.exe - Flytter data mellom årsdatabaser.

 

WVWEB.exe - Webtjener(demo) som lytter på port 88 etter forespørsler (alfautgave av WinVask - Web)

 

 

TIL_XXXXX.exe - Gruppe av flere program hvor navn (XXXXX) indikerer "hva som eksporteres" f.eks er Til_Visma overflørin til Visma (Startes av WinVask.exe)

 

Buypluss.exe - Aktiverer pluss lisens automatisk ved kjøp av winvask fra Regnow, avsluttes om produktet er lisensiert.

Activate_OSC.exe - Aktiverer OSC lisens automatisk ved kjøp fra Regnow, avsluttes om produktet er lisensiert.

Activate_ZEN.exe - Aktiverer ZEN lisens automatisk ved kjøp fra Regnow, avsluttes om produktet er lisensiert.

Activate_PROTEIA.exe - Aktiverer PROTERIA lisens automatisk ved kjøp fra Regnow, avsluttes om produktet er lisensiert.

 

WVBooking - WinVask booking (utleie) av varer på datoer. Programmet kan startes med eget ikon eller fra WinVask.exe

WVTimer.exe - WinVask - Timer programmet kan startes med eget ikon eller fra WinVask.exe

 

StartWVPim.exe - Oppstart/Oppgradering av avtalebok.

WVPIM.exe - Avtaleboken i WinVask

 

WSRED5.exe - Konfigurasjonsinstillinger av oppgavekjører.

Wstart.exe - Oppgavekjører (Utførende del)

 

TeamViewerQS.exe - WinVask Onlinehjelp. (Lisensiert fra Teamviewer.com)

 

 

Backset.exe - Backup/Sikkerhetskopi programmet (SOm elten kjører Backup.exe eller Restore.exe)

Backup.exe - backup, startes alltid av backset.exe - Kan startes manuellt for å ZIPPE filer.

Restore.exe - Gjenopprette / Restore ZIP filer (Backup) startes av Backset.exe men kan også startes manuelt.

FTPSend.exe - Program som sender en fil til FTP(WEB) server, kan startes opp manuellt men benytter FTP-tjenes,brukerid,passord som satt i Backset.exe. Benyttes til å overføre backup til webserver.

GetList.exe - Viser innholdet i en ZIPfil startes fra restore.exe men kan startes manuellt (og man kan velge zipfil man vil kikke på innholdet til)

 

 

 

 

HBest.exe - Selvstending program for å registrere bestillinger (Benyttes i hovedsak av Vaskerier))

HReg.exe - Hurtigregistrering av ordrer mot kunder hvor varene er faste (Benyttes i stor grad av vaskerier)

 

Sleddp.exe - Del av opprydding program

TMPDel.exe - Del av opprydding program (Sletter blant annet temporære filer i Windows)

CleanUpFlett.exe - Program som sletter flettebrev etter utskrift (når man f.eks genererer Windows word flettebrev blir det x antall brev laget)

 

 

TopScan.exe - Database scanner, bør ikke startes uten at WinVask er kontaktet.

Uninstall.exe - Avinstallering av WinVask (Data blir liggende igjen)