WinVask -  Faktura

Vedlikehold av produkttabell

Vedlikehold av produkttabell

Previous topic Next topic  

Vedlikehold av produkttabell

Previous topic Next topic  

 

Vedlikehold av Produkttabell

 

I produkt data-tabellen er det dine varer og produkter som lagres, disse kan også lagres med dokumenter knyttet opp mot seg (produktbeskrivelse).

 

_bm40                

Data-Tabell som virker helt likt som kunde tabellen.                

 

_bm41                Lager en ny Produkt / Vare  post i tabellen din                

_bm42                Lar deg endre et eksisterende produkt                

_bm43                Sletter en eksisterende kunde                

_bm44                Dersom WinVask - Tilbudsbygger vil at du skal velge en post, hvis ikke er denne knappen "GRÅET UT" og ikke tilgjengelig.                

 

_bm45                Dersom du trykker på "SØK AV" knappen aktiveres denne, så taster du inn det du vet av søkestrengen din, alle poster som har et felt som møter søkestrengen din vil da fremkomme på listen. du aktiverer søket med TAB knappen.  Dersom du vil søke igjen settes markør inn i søkefeltet, så lager du ny søkestreng, hvorpå du så avslutter, og begynner å søke med TAB knappen igjen.                

 

 

Endringer i vare/produkt data-tabell

 

_bm46                

Produktbeskrivelse (En eller flere sider som beskriver produktet ditt), settes inn på produkt ved å taste F12, eller velge "Fil-Lagre Som" i menyen din.  

 

Merk: Dersom du lagrer en ny produkt beskrivelse, vil den altså overskrive den gamle, for å redigere en eksisterende, sett først inn eksisterende produktbeskrivelse i et tomt dokument, for så å bruke "lagre som"

 

                         

Vare Nr                Heltallsfelt hvor maksimum verdi er 9999999999999                

Enhet                                Enhet på vare ('Stk', 'kg', maks antall tegn er 10                

Beskrivelse                Vare-beskrivelse, maksimum antall tegn er 40                

Pris                                Pris på vare, maksimum verdi er 99.999,- (nittinitusen)

         

Dersom du ønsker å se på produkt beskrivelse for produktet klikker du bare på arkfanen "Produktbeskrivelse" og vinduet som vist under fremkommer på skjermen din.

 

 

_bm47                

I dette vinduet kan du rulle teksten (Eng. Scroll), for å se på beskrivelse som ligger lagret på produktet ditt.  

 

Merk: Du kan lagre dokumenter på mange sider, pr produkt, ved å velge å benytte deg av muligheten dette gir kan komplette kataloger bygges.