WinVask -  Faktura

Powersøk

Powersøk

Previous topic Next topic  

Powersøk

Previous topic Next topic  

clip0322

+ WinVask deler automatisk ordrer, faktura, og reskontro i årsdatabaser, dette fordi man ikke behøver lange reskontrolister over allerede betalte førte fakturaer fra år til år.

 

Det eneste disse dataene medfører er mindre oversikt, senere system, mer å ble igjennom.

 

Med powersøk kan du søke på tvers i disse årsdatabasene.

 

powersok

bildet er forminsket

 

Du kan også søke etter fritekst, så har du for eksempel registrert serienummer på en vare som fritekst kan du søke frem dette og få alle ordrer som inneholder dette (resultatbilde vist under).

 

pwr_resultat

 

Knappene på skjermbildet styres av om det er ordre eller faktura, om det er registrert i gjeldende årsdatabase eller eldre.

 

knappen lar deg endre (kreditere) en ordre eller faktura for inneværende år(eller valgt database).

 

knappen lar deg skrive en kopi av valgt fakturra for inneværende år (eller gjeldende årsdatabase)

 

lar deg lage en ny ordre basert på valgt ordre i resultatvinduet.