WinVask -  Faktura

Databaser hva er det?

Databaser hva er det?

Previous topic Next topic  

Databaser hva er det?

Previous topic Next topic  

 

Forord

 

Rapportbygger`n er enkel (helt sant!), men det er noen fundamentale begrep som må være på plass før du får fullt utbytte av rapportbygger`n. Det er en ting å taste informasjon inn i WinVask, men når du kan lage skreddersydde rapporter har du et kraftig verktøy i hendene som lar deg lage de rapporter med den layouten du måtte ønske.

 

Tabell - Beskrivelse

 

En tabell er en bøtte med data!, brukte min første sjef i IT verdenen min å si.

Sagt på en annen måte er det informasjon som på en eller annen måte er forbundet.

En telefonkatalog med en sett av navn, adresser og telefonnummer  over et område er et godt eksempel på en tabell.

 

Tabell - Komponenter

 

En tabell beståver av hovedsakelig 2 komponenter, post, og felt.

Dersom vi fremdeles benytter telefonkatalogen igjen, vil en persons oppføring være en post, denne posten inneholder all informasjon (les felt) om den ene personen det er snakk om. Ett felt vil være telefonummeret (navnet på feltet), og feltinnholdet vil da være selve telefonnummeret.

 

Neste navn ville være neste post, og så videre.

 

En post  er laget av flere felt, dersom vi fremdeles holder oss til telefonboken vil en post kansje bestå av følgende felt.:

 

 

ð        Navn på person
ð        Gatedresse
ð        Telefonummer

 

En tabell`s post kan inneholde ett felt, eller mange hundre - hva som helst som må til for å få lagret informasjonen man ønsker å lagre.

 

En tabell i dette tilfellet med navn telefonkatalog, har da mange poster (som består av mange felt) sin figuren under indikerer:

 

 

Tabell nøkkel

 

Telefonkatalogen er vanligvis sortert etter navn alfabetisk, hvor man begynner med bokstaven A, og slutter med bokstaven Å, slik at Andersen kommer lenge før Ånestad i telefonkatalogen.

 

Denne sorteringen (Alfabetisk) er i rapportbyggeren (Engelsk ASCENDING: sequence)

 

Dersom vi ønsket en utskrift som startet med Ånestad, og ansluttet med Andersen, måtte vi ha en sorteringsnøkkel som sorterte motsatt (Engelsk: DESCENDING sequence)

 

Dersom du måtte knytte deg opp til selve databasen til WinVask (det kan du med ODBC), ville du måtte spesifisere sorteringsrekkefølgen. Heldigvis for deg er allerede dette gjort for deg i WinVask Rapportbygger`n

 

Der hvor du møter tabellnøkkler i  WinVask er f.eks. I kundelisten, hvor du kan endre sorteringen fra nummerisk på kundenummer til alfabetisk på navn på fliken over listen (se bildet under)

 

Det som skjer er at forskjellig tabell-nøkkel aktiveres når du f.eks. klikker på  [Sortert på Navn] fliken, i dette tilfellet aktiveres en nøkkel som består av ett felt (kundenavn) og listen re-sorteres med den nye nøkkelen: Kunde-navn

 

Relasjons Database

Tabell Nøkklene benyttes også til å knytte sammen informasjon i flere tabeller slik at de tilsammen utgjør en "fornuftig" helhet.

 

Faktura-Hode tabellen har ikke duplisert kundeinformasjonen for hver faktura i stedet er det ett felt i faktura-Hode tabellen som "Peker" på kundetabellen ved hjelp av et felles felt (Kundenummer)

 

 

 

En post i Faktura-Hode kan peke på flere poster i Faktura-Linje tabellen ikke sant?, Vi ønsker heller ikke å duplisere faktura-hode informasjonen like mange ganger som vi har faktura-linjer, altså pekere vi på Faktura-Linje med en ny tabell-nøkkel hvor feltet Fakturanummer er fellesnøkkelen, som skjemaet under viser:

 

 

Linken mellom faktura-Hode og Kunde er kundenr, mens linken mellom faktura-hode og faktura-linje er fakturanummer.

 

Merk: fordi vi liker å gjøre ting vanskelig (det er jo derfor vi jobber med data, er det ikke?)

har vi også på skjemaet over fortalt noe mer i tillegg til relasjonen.

Vi sier.: En faktura-Hode post peker kun på en kunde post, men kan peke på mange faktura-linjer.

 

 

Finale!

 

Rapportbygger`n har relasjoner og link mellom tabellene ferdig satt opp, derfor vil riktig kunde settes inn når du velger å sette inn Kundens navn en plass på din fakturalayout.