WinVask -  Faktura

Introduction to WinVask Avtaler

Introduction to WinVask Avtaler

Previous topic Next topic  

Introduction to WinVask Avtaler

Previous topic Next topic  

 

WinVask avtaler >Generell informasjon > Introduction

jpimlogo

Velkommen til WinVask Avtaler!

WinVask - Avtaler er en Personlig Informasjons Manager (PIM), som forhåpentlig hjelper deg i dine daglige gjøremål.

WinVask avtaler Noen av disse oppgavene kan være.:

- Holde oversikt over dine Avtaler

- Holde oversikt over dine Oppgaver

- Sende din epost

- Holde oversikt over dine Kontakter

WinVask avtaler inneholder også noen andre verktøy som hjelper deg i hverdagen f.eks "Gule-Lapper", og et datahvelv hvor du kan lagre "ustrukturert" informasjon.

 

Dersom det er første gang du leser WinVask avtaler anbefaler vi kapittelet Oppstartshjelp.

Igjen tusen takk for at du benytter WinVask avtaler - Jeg håper du har fordeler av denne, samt den er enkel å bruke.

Kontakt oss eller besøk vår internettside www.fakturaprogram.no for mer informasjon.