WinVask -  Faktura

Avtalebokens knapperad

Avtalebokens knapperad

Previous topic Next topic  

Avtalebokens knapperad

Previous topic Next topic  

 

WinVask avtaler > Calendar > Toolbar

Avtalebokens knapperad

Ofte brukte funksjoner ligger på knapperaden, under skal vi skumme igjennom hva disse er.

caltoolbarnavbuttons

Med overstående knapper kan du bevege deg frem og tilbake i tid, en dag, uke eller måned, du kan også benytte siste knappen [...] til å velge til-dato fra en kalender som kommer frem når du klikker på denne knappen.

caltoolbarviewbuttons

Overstående del av knapperad lar deg velge hvilket "modus" du ønsker kalenderes arbeidsområde skal være i, di kan se på en enkel dag, 5 dager, 7 dager, 14 dager eller en hel måned.
For måned har du 2 måter å vise datoene på, derav 2 knapper.

caltoolbarmiscbuttons

I overstående del av kalenderen vises området på knapperaden hvor du kan zome inn eller ut arbeidsområdet (avtaleboken) din.