WinVask -  Faktura

Tastatursnarveier i avtaleboken (Shortcuts)

Tastatursnarveier i avtaleboken (Shortcuts)

Previous topic Next topic  

Tastatursnarveier i avtaleboken (Shortcuts)

Previous topic Next topic  

 

WinVask avtaler >Kalender > Keyboard Shortcuts

Avtalebokens tastatursnarveier

Noen ganger er det raskere å benytte tastaturet en musen.

Under er det beskrevet endel programvalg som du kan starte fra tastaturet ditt.

MERK: + (pluss) tasten skal ikke tastes, den vises kun for å illustrere at man må holde angitte knapper nede på samme tid. (Fingerbrekking)

Tips: WinVask avtaler må være startet, men du behøver ikke å ha kalenderskjermbildet fremme for å benytte snarveier.

 

Formål

Trykk...

Notat

Åpne kalender

ALT+CTRL+5

Virker selv om ikke kalender en er synlig

Lage en ny avtale

CTRL+SHIFT+A

 

Lage en ny oppgave

CTRL+SHIFT+K

 

Endre til 1 dagsvisning

ALT+1

 

Endre til 5  dagsvisning

ALT+5

 

Endre til ukesvisning

ALT+7 or

ALT+HYPHEN SIGN

 

Endre til månedsvisning}

ALT+EQUAL SIGN

 

Gå til en spesifikk dato

CTRL+G

 

Utskrift av kalenderen

CTRL+P

 

Søk i kalender

CTRL+SHIFT+F

 

Åpne adresseboken

CTRL+SHIFT+B

 

Gå til "i dag"

t

 

Gå fremover 1 dag

+

 

Gå bakover 1 dag

-

 

Gå bakover 1 uke

w

som i  "week" (engelsk)

Gå fremover en uke

k

som i  "week" (engelsk)

gå til  1ste dag i gjeldende måned

m

som i  "month" (engelsk)

Gå til siste dag i gjeldende måned

h

som i  "month" (Engelsk)

Flytt gjeldende element (avtale oppgave) 1 dag frem

ALT+RIGHT ARROW

 

Flytt gjeldende element 1 dag tilbake

ALT+LEFT ARROW

 

Flytt gjeldende element frem 1 uke

ALT+SHIFT+RIGHT ARROW