WinVask -  Faktura

Ordrelinjedelen (ny design pluss)

Ordrelinjedelen (ny design pluss)

Previous topic Next topic  

Ordrelinjedelen (ny design pluss)

Previous topic Next topic  

fra WinVask v8.4.0 laget vi en ny ordrelinje del.

 

Årsaken var at vi ønsket ytterligere å forenkle registrering av ordrelinjer for plusskundene våre.

Vi kallte den nye måten å registrere på WYSIWYG (What You See Is What You Get)

clip0176

I den nye ordrelinje registreringen, plasserer man bare markøren på ønsket rad og kolonne og begynner å skrive inn verdier.

Denne måte å registrere på kan best sidestilles med å skrive inn verdier i et regneark som Excel eller Calc.

 

Demofilmer på Internett:

 

Registrering av varer og flytting av linjer

Sortering på kolonne

Sett inn Rad og cellenotat

Endre layout på registreringsdel

Lang tekst (fritekst) på ordren

 

Merk: Fritekst à 3000 tegn kan du ha så mange blokker du måtte ønske av på en faktura.

 

Knapperad.:

 

clip0177 = Sett inn ny rad, mellom 2 rader.

clip0178 = Slett en rad og flytt de under 1 rad opp.

clip0179 = Fjern alle rader på ordrelinjedelen.

 

 

clip0180 = Lar deg flytte kolonner til høyre eller venstre på registreringsdelen.  (Layout)

clip0181 = Lager kolonneflyttinger. (Layout)

clip0182 = Fjærner alle endringer, og setter layout tilbake til standardverdi.

clip0183= Ytterligere valg for layout som farge, bakgrunnsfarve etc.

 

Ved registrering:

 

clip0184 = Henter frem varelisten (hvor man nå kan velge flere vare på en gang som skal settes inn).