WinVask -  Faktura

Oppsett av ePost

Oppsett av ePost

Previous topic Next topic  

Oppsett av ePost

Previous topic Next topic  

 

Oppsett av ePost

 

WinVask - Tilbudsbygger lar deg sende epost (E-mail), men for at det skal fungere må noen få brukervalg tastes inn.

 

Siden vi bare skal sende post, samt at WinVask - Tilbudsbygger ikke er en fullverdig epost løsning er det mange valg som forøvrig er utelatt.

 

WinVask - Tilbudsbygger, trenger i utgangspunktet bare å vite 2 ting.:

 

1. Hva er SMTP tjeneren din

2. Hva er Port, som email skal sendes i fra

 

Det er over denne manualen's intensjon å forklare hva SMTP, er for noe, du får bare slå deg til ro med at WinVask - Tilbudsbygger, MS-Outlook Express, og Outlook alle trenger den samme informasjonen for å sende mail.

 

Merk:

 

WinVask - Tilbudsbygger er ikke et fullverdig epost program, men kun ment som et supplement til ditt allerede eksisterende epost program.

 

Vedlagt ligger et dokument smtp.txw som forklarer hvordan du henter denne informasjonen i fra Outlook Express, samt Outlook.

 

Tast inn informasjonen når du har funnet denne (Eller klipp og lim), prøv så å send mail f.eks til deg selv.

 

Eksempel:

Jeg har bredbånd fra Tiscali så min SMTP server(tjener) er smtp.tiscali.no, samt min port er nr 25 (Tror dette er standard)

 

Merk: WinVask Tilbudsbygger kan ikke