WinVask -  Faktura

Rapportbyggern`s Knapperad

Rapportbyggern`s Knapperad

Previous topic Next topic  

Rapportbyggern`s Knapperad

Previous topic Next topic  

frb_bm41

 

Knapperaden er laget for å raskt gi tilgang til ofte benyttede valg i rapportformateringen. Over har vi satt på merkelappene A til W (i den egentlige rapportformateringen ser du ikke disse bokstavene) for å kunne forklare funksjonen de har i Rapportbygger`n

 

 

A.        Lagre endringer og avslutt
B.        Glem endringer og avslutt
C.        Lag en ny tom rapport
D.        Åpne en eksisterende rapport (layout)
E.        Lagre "denne" rapporten uten å avslutte
F.        Klipp ut feltet
G.        Kopier feltet
H.        Ikke i bruk enda
I.        Åpne fontdialog vinduet
J.        Venstrejuster tekst i valgt felt
K.        Sentrer tekst i valgt felt
L.        Høyrejuster tekst i valgt felt
M.        Spre tekst horisontalt o valgt felt.
N.        Juster tekst mot toppen i valgt felt
O.        Sentrer tekst i valgt felt
P.        Juster tekst mot bunnen i valgt felt
Q.        Ikke i bruk
R.        Legg til/fjern (ramme)linje på venstre side av feltet
S.        Legg til/fjern (ramme)linje på høyre side av feltet
T.        Legg til/fjern (ramme)linje på toppen av feltet
U.        Legg til/fjern (ramme)linje på bunnen av feltet
V.        Åpne dialogboks for farge for fyllfarge på feltet
W.        Åpne dialogboks for rammefarge på feltet