WinVask -  Faktura

MasseSalg

MasseSalg

Previous topic Next topic  

MasseSalg

Previous topic Next topic  

clip0258

+ Med massesalg programmet har du kunder på venstre side av vinduet og varer på høyre side av vinduet og lager et "salg" på valgt kunde ved å klikke på en vare på høyresiden.

 

massesalg1

bildet er forminsket

 

Starter man en kampanje og ønsker å selge en gitt vare til mange kunder man tar telefonisk kontakt med kan man også sette en startverdi på varene, slik at når man ringer kunden er varer man ønsker å selge allerede avmerket.

 

Tips: På denne måten kan en også benytte massesalg, på samme måte som massefakturering ved å sette startverdier og så generere ordrene.

 

Følgende valg er tilgjengelig.:

 

= Lar deg begrense hva som vises ved å velge kundegrupper og varekategorier som skal jobbes med.

 

 

clip0052

 

Huker du av alle kunder, vil alle kunder vises uansett kategori, og huker du av alle varer vil alle varer vises uten at kategri tas hensyn til.

Klikker du på knappen vil en liste sprette opp for henholdsvis kunde og varekategori som lar deg velge en allerede lagret kategori.

 

clip0053

 

 

= Setter startverdier for salg på vare/kunde, når du klikker på knappen får du opp et skjermbilde som vist under.

massesalg2

I eksempelet ovenfor har vi merket "Dell dimension XPS", dekke kan utføres ved å klikke i "M" feltet foran marenummer, eller markere linjen og klikke knappen.

 

Når man returnerer til hovedbildet er da alle kunder knyttet til "Dell dimension XPS" varen som bildet under viser.

massesalg3

bildet er forminsket

 

ny_btn = lar deg registrere en vare som ikke befinner seg i utvalget, på den ene valgte kunden.

 

massesalg4

 

 

Merk: Du kan hente en eksisterende vare i WinVask ved å klikke på knappen, legger du inn en "Temporær vare" skal varenr være '0' som bildet over viser.

 

endrebtn = Lar deg endre informasjon på vare, som er tilknyttet valgt kunde.

 

Merk: Når du klikk-registrerer en vare på en kunde blir antallet satt til 1 automatisk, dersom aktuell kunden kjøper 2 eller flere må du klikke på endre for å sette riktig antall for denne kunden.

 

= Lar det seg på hva som vil genereres på kundene når du genererer ordrene dine.

 

massesalg5

bildet er forminsket

Bildet over viser hva WinVask vil generere av ordre(r) når du er ferdig med registreringen.

 

= Genererer ordrer av de registreringer som er utført.

 

Når man har generert ordrer vil WinVask returnere til Hent ufakturerte ordrer skjermbildet, her kan du velge en ordre for ytterligere endring, eller fakturere alle ordrene.

 

Alfabet knapperaden (vist under) er for å begrense kundene i registreringsprosessen, har man gele telefonkatalogen installert er det kansje greit å begrense på alle kunder hvis navn begynner på A først.