WinVask -  Faktura

Massefakturering

Massefakturering

Previous topic Next topic  

Massefakturering

Previous topic Next topic  

clip0262

+ Massefakturering benyttes for å lage en masse likelydende Fakturaer.

 

Massefakturering fungerer slik.:

 

1. Velg en vilkårlig kunde, og registrer på denne det du ønsker å massefakturere.

 

2. I stedet for å velge lagre & Skriv ut eller Lagre velges Massefakturering.

 

3. Malen (vilkårlig kunde)`s fakturalinjer faktureres nå alle kundene valgt i massefakturering i stedet for vilkårlig kunde.

 

 

Dersom du har f.eks 150 medlemmer som leier båtplass, og du har knyttet dem til en kundekategori = "Full Båtplass", kan du lage 1 faktura, og sende / generere liktlydende faktura til alle i valgt kategori.

 

Registrer faktura på "Vanlig måte" som beskrevet i Basis eller Avansert men i stedet for å skrive ut eller lagre , klikker du på knappen.

 

WinVask vil da spørre deg følgende spørsmål:

clip0039

 

Velger du Kundenr kommer det opp en liste som vist under, hvor du kan spesifisere Fra/Til kundenr som skal ha "faktura-malen".

fra-tilKundenr

 

I eksempelet over har jeg registrert fra-og-med kundenr 100 til-og-med kundenr 250 (150 kunder), jeg ønsker å sende faktura til.

 

Alternativt ønsker du å spesifisere en kundegruppe (kundene må være tilknyttet kundegruppen før du massefakturerer), velger du Kategoriknappen, og et skjermbilde som vist under spretter da frem.

velgkategori

I eksempelet over har jeg registrert kategori "Båtplass Full" som jeg har knyttet x antall kunder til, og som nå vil få faktura-mal skrevet ut på seg.

 

Før selve faktureringen (ordregenereringen) starter spør WinVask 1 gang til om jeg er sikker.:

clip0041

 

Svarer jeg Nei glemmer WinVask hele greia, Svarer jeg JA starter faktureringen med et skjermbilde som viser fremgangen.

 

 

MERK: Før Massefakturering startes er det en god ide å ta sikkerhetskopi, dersom man gjør noe feil og avbryter fakturautskriften har man alikevel x antall ufakturerte ordrer på kunden. Med Sikkerhetskopi & Gjennopprett er man sikker.