WinVask -  Faktura

Vedlikehold av kontakt & Kundetabell

Vedlikehold av kontakt & Kundetabell

Previous topic Next topic  

Vedlikehold av kontakt & Kundetabell

Previous topic Next topic  

 

Vedlikehold av Kundetabell

_bm27                

I Kunde tabellen kan du søke frem kunder ved å klikke på "Søk AV" knappen, knappe endrer seg da til "Søk på" den søker så etter fritekst i alle feltene, så det kan godt være telefon nummer som er søkebegrep..

Ellers Kan du klikke på bokstavene A til Å kunder som har navn som begynner på disse bokstavene kommer da frem. "Full liste" bringer alle kundene frem igjen.                                

 

Knapperad i kunde data-tabellen er som følger:

_bm28                Lager en ny kunde post i tabellen din                

_bm29                Lar deg endre en eksisterende kunde                

_bm30                Sletter en eksisterende kunde                

_bm31                Dersom WinVask - Tilbudsbygger vil at du skal velge en post, hvis ikke er denne knappen "GRÅET UT" og ikke tilgjengelig.                

_bm32                Dersom du trykker på "SØK AV" knappen aktiveres denne, så taster du inn det du vet av søkestrengen din, alle poster som har et felt som møter søkestrengen din vil da fremkomme på listen. du aktiverer søket med TAB knappen.  Dersom du vil søke igjen settes markør inn i søkefeltet, så lager du ny søkestreng, hvorpå du så avslutter, og begynner å søke med TAB knappen igjen.                

 

Endringer i kunde tabellen

 

_bm33                

Ved endre-kunde får du opp feltene i "Basis info" i kundetabellen opp, men det er også en meny på høyre side som lar deg endre på andre valg i kunde data-tabellen.

Merk: Noen av valgene er tiltenkt fremtidige versjoner av Words, og er ikke aktive.                                

 

TIPS:   Kunde, Kontakt, eller hva du vil, det er "TIL" feltet i dokumentet / brevet ditt vi snakker om.

         

Kundenr                Heltallsfelt kontakt/kundenr maks siffer er 9999999999999                

Navn                Kundens navn, tekstfelt 40 tegn                

Gate Adr                Adresse felt 1 til kunde f.eks Gate Adresse 40 tegn                

Post Adr                Adresse felt 2 til kunde f.eks Post adr. 40 tegn                

Telefon Nr                Telefonnummer til kunde 20 tegn                

Faks                Faksnummer til kunde 20 tegn                

H.Kontakt                Hovedkontakt til kunde/kontakt                

E-Mail                Email adresse til kundes /Hoved Kontakt (H. Kontakt)                

Fast distribusjonsliste                For å slippe å velge de samme kundene hver gang kan de settes opp på distribusjonsliste, Words Spør om dette ved fletting                

Leverandør                Hvorvidt kunde/Kontakt er leverandør (Ingen praktisk betydning enda)                

 

 

_bm34                Dersom du klikker på denne knappen listes alle brev skrevet mot denne kunden, frem på skjermen. Du kan velge å åpne et eksisterende brev eller skrive et nytt.                

 

 

_bm35                

Som Du ser av listen  til venstre er det kun ett brev skrevet til denne kunden.                                  

 

_bm36                Dette valget starter standard e-post program opp, med email adresse ferdig utfylt til kunde.                

_bm37                Denne knappen er reservert fremtidige versjoner av WinVask Words, hvor en selv kan definere ekstra felt på kunde.                

 

_bm38                Dette valget lar deg knytte ekstra kontaktpersoner til en kontakt / Kunde, det kan være flere personer som jobber i samme firma eller Hovedkontakt er far i huset, og alle underkontaktene er kona, ungene etc.                

 

 

_bm39                

I kontaktfeltet kan du registrere så mange kontakter du vil ved å klikke på "NY" knappen, så skiver du i rad / kolonne som om du registrerte dette inn i Excel.