WinVask -  Faktura

Kundenotat

Kundenotat

Previous topic Next topic  

Kundenotat

Previous topic Next topic  

man kan knytte en Notat til en kunde fra notatlisten (se under).

clip0063

 

 

= Se på posten (tas bort etterhvert)

 

= Ny  knappen lar deg lage et nytt notat (Se under).

= Endre knappen lar deg endre et eksisterende notat (Se under)

 

= Slett knappen lar deg slette et eksisterende notat.

 

 

Man også få Kundenotat til å minne oss på notatet frem i tid.

 

Merk: Når notatet står til minn på, og dato er frem i tid vil notatet forsvinne av kundenotatlisten (så ikke alt for mye kluddrer til skjermbildet), men man kan huke av så vises de igjen

 

clip0062