WinVask -  Faktura

Kundelisten: Søk kunde

Kundelisten: Søk kunde

Previous topic Next topic  

Kundelisten: Søk kunde

Previous topic Next topic  

clip0246clip0247

Kundelisten lar deg hente kunder inn i Ordre / fakturabildet men i denne listen kan du også opprette nye kunder, endre informasjon på eksisterende samt endel andre kunderelaterte oppgaver som er beskrevet nedenfor.

 

kundelist500

Bildet er forminsket i forhold til originalstørrelse

 

Merk: Når du skal hente kunder inn til ordre / fakturabildet må du benytte knappen i  fra dette bildet ellers blir knappen innaktiv.

 

 

Er du heldig har du mange kunder, litt av jobben blir jo da å finne den du er interessert i å jobbe med for øyeblikket, heldigvis har WinVask flere måter å finne denne på annet en å "rulle" listen nedover.

 

Når du starter står tekstmarkøren (|) automatisk i hurtigsøkefeltet, her kan du skrive inn deltekst, og WinVask vil søke i kundenavn feltet i kunde etter søketeksten ettersom du skriver.

 

Eksempel:

I eksempelet ovenfor er teksten "heav" benyttet, en kunde hadde dette en eller annen plass i navnet, og da er det kun denne kunden som vises på kundelisten.

 

knappen nullstiller fritekstsøket igjen.

 

Ønsker du å søke på flere felt i kundelisten en kun kundenavn må du klikke på knappen (som nå endrer status til samt søkefelt vises), her kan du også taste deltekst det skal søkes etter, for så å klikke på Tabuator så vil WinVask kun vise kunder som møter dette kriteriet i ett eller annet felt.

 

kundeliste3

 

 

Du kan også begrense kunder til kun de hvis forbokstav begynner på en gitt bokstav, ved å klikke på bokstavrekken (vist under)

 

kundeliste2

 

Dersom du veit kundenummer til din kunde kan du sette det rett inn i feltet for så å taste Tabulator, WinVask vil da posisjonere markøren på aktivert kunde.

 

Eksempel.:

kundeliste1

 

.Du kan også taste inn varenummer direkte om du kjenner til dette, og WinVask vil da markere gjeldende kunde som vist under.: