WinVask -  Faktura

Kundebildet kategori fliken

Kundebildet kategori fliken

Previous topic Next topic  

Kundebildet kategori fliken

Previous topic Next topic  

Du kan registrere flere kategorier på din kunde, på høyresiden av bildet (under) er det mulige kategorier, og på venstresiden er det tilknyttede kategorier for denne kunden.

.

 

= Ny kategori på fellesliste (gjelder alle kunder)

= Endre navn på kategori (fellesliste)

= Slette kategori fra fellesliste.

= Zoom ut (listen dekker mer av skjermen)

= Tilknytt en kategori fra felleslisten til kunde.

= Fjern en kategori tilknyttet kunden.

 

= Tilknytt kunden et distrikt (fra distriktlisten)

= Tilknytt kunden en ansatt (fra ansattlisten)

 

Merk: Ansatte / Ansvarlig for kunden kan også tilknyttes fra ekstrafliken på kunden.