WinVask -  Faktura

Kontantnota

Kontantnota

Previous topic Next topic  

Kontantnota

Previous topic Next topic  

I WinVask er en kontantnota en faktura med forfallsdato lik ordredato (0 dager kreditt).

 

Dersom du lager en kunde med 0 dager kreditt vil alle fakturaer som genereres på denne kunden være kontantnota (Kassasalg)

clip0308

 

Du kan også, sette standard kredit-tid til 0 i system oppsett, dersom du ønsker å skrive inn kundene i ordre / fakturabildet fortløpende (salg registrert på kundenavn), men driver "kassa-salg" .

clip0309

Merk: Dette gjelder kun de kunder som registreres automatisk etter endringen er gjort i system oppsett

 

Eller du kan huke av clip0307 feltet på en gitt ordre.

 

Layout du måtte ønske å benytte kan ha den tekst du måtte ønske (f.eks "Kontantnota", "Kassalapp", "Kvittering nr" osv.) men er standard satt til "Kontantnota" på de fleste fakturalayoutene.

 

Tips: I Rapportbygger`n eksisterer en rapport som heter "Kassasalg" som iht salgsloven av 2006 teller opp antall kjøringer av nevnte rapport.