WinVask -  Faktura

Kontaktlisten

Kontaktlisten

Previous topic Next topic  

Kontaktlisten

Previous topic Next topic  

En kunde kan ha mange kontakter, men fakturaen til kunden sendes (nesten alltid) til samme person, kontaktlisten er et kartotek over kontakter du har hos din kunde, samt kan velges om man ønsker å overskrive faktura-referanse på en valgt faktura enner i kundens "fakt ref" felt.

 

 

= Velg ønsket kontakt for kunden

= Ny  knappen lar deg lage en kontakt.

= Endre knappen lar deg endre en eksisterende kontakt

 

= Slett knappen lar deg slette en eksisterende kontakt.

= Avslutter kontaktlisten uten å gjøre noe.

= Dette dokumentet.