WinVask -  Faktura

Knapperad

Knapperad

Previous topic Next topic  

Knapperad

Previous topic Next topic  

Knapperad og knappene sin betydning i WinVask - Tilbudsbygger

 

 

_bm8                Lagre / Avslutt gjeldende dokument i dokument databasen, dersom du ikke har navngitt dokumentet enda vil WinVask - Tilbudsbygger spørre etter dokumentnavn                

 

_bm9                Åpne dokument på din hard-disk. Hurtigtast til dette valget er Ctrl-O                

 

_bm10                Lagre Som Denne knappen lar deg lagre dokumentet i ett av flere filformat som WinVask - Tilbudsbygger støtter. Hurtigvalg er.: Ctrl-E eller F12                

 

_bm11                Søk eller Søk & Erstatt Knappen lister en meny over de to valgene.                

 

_bm12                Send Epost (email) knappen, starter send email prosedyren, Hurtigvalg er F10                

 

_bm13                Tekstfarge knappen, den gir deg mulighet til å spesifisere farge på tekst (Valgt) eller fra markør                

 

_bm14                Bakgrunnsfargen knappen, setter farven bak teksten (valgt) eller fra markørposisjon.                

 

_bm15                Visnigsmodus knappen, endrer visningsmodus på dokumentet ditt                

 

_bm16                Avsnitt knappen, lar deg endre avsnittet ditt                

 

_bm17                Font dialog knappen, lar deg endre skriftoppsett                

 

_bm18                Tabell knappen, lar deg sette inn tabell i dokumentet ditt

(Merk: når markøren er posisjonert inne i en tabell vil høyreklikk på musen frembringe en meny med flere valg for tabell)                

 

_bm19                Utskrift knappen skriver ut dokumentet ditt hurtigtast er Ctrl-P                

 

_bm20                Flettefelt knappen, lar deg sette inn et flettefelt i dokumentet ditt Hurtigtast er Ctrl-F                

 

_bm21                Stavekontroll knappen starter stavekontroll, hurtigtast er F7                

 

_bm22                Avslutt uten å lagre knappen din avslutter Words, men lagrer ikke dokumentet ditt. Hurtigtast er ESC                

 

_bm23                Hjelp knappen starter hjelp systemet.

Hurtigtaster