WinVask -  Faktura

Infil editor og parametere

Infil editor og parametere

Previous topic Next topic  

Infil editor og parametere

Previous topic Next topic  

clip0372+ clip0373+ clip0374

Noen nøkkelverdier i WinVask inifilen til WinVask

 

Merk: Verdi-del gjelder alle brukere dersom Bruker ID (User Name) er satt til stjerne ( *  )

 

Nøkkelverdier relatert til virkemåte i WinVask faktura:

 

-- Faktura: --

 

/BREVGIROLAYOUT - Layout som skal benyttes ved brevgiro utskrift (når bruker klikker på [v] Oppkrav i Ordre fakturabildet), dersom nøkkel mangler skrives ikke brevgiro ut.

/KUN_PROFORMA - Skriver IKKE ut både Proforma faktura og faktura, men KUN proforma faktura

/KUN_BREVGIRO - Skriver IKKE ut både oppkrasblanket faktura og faktura, men KUN oppkravsblankett faktura

/KID - Faktura inneholder KID

/PURRINGLAYOUT - Fakturalayout for purringer

/INKASSOLAYOUT  - Fakturalayout valgt for inkasso

/KREDITTLAYOUT - Fakturalayout for kreditnota

/KONTANTLAYOUT - Layout for kontantnota

/LONGKID - Kid er 11 siffer med crc (Fakturanr + kundenr + crc)

/SHORTKID - Kid er 6 tegn med crc (fakturanr + crc)

/NO_REST - WinVask lagrer ikke ordrer hvor der genereres restordrer.

/NO_AUTO_FIELD_SIZE - Øker ikke ordrelinjehøyde automatisk ettersom man skriver flere linjer tekst inn i beskrivelse. (fra v8.4.77)

/INVOICE_DIRECT - Svarer automatisk ALLTID Godkjent = JA ved fakturering (Merk: eneste metode for å redigere er da å lage kreditnota)

/OLD_PURRING - Setter purrerutinen til å benytte "gammel" metode for purringer (setter på 50 Kr på originalfaktura) fra versjon 8.5.3

/NY_PURRING - Tredje metode, legger date fra faktura som purres som linjer på purrefaktura. (Men i reskontro står det kun purregebyr (Ny metode)

/NO_AUTO_PAYMENT - Setter IKKE betalt-dato og betalt-beløp feltet til Dagens dato og fakturabeløp automatisk ved klikk på [Merk] knappen eller ved dobbeltklikk. (Fra v8.5.7)

/ASK_INV_LAYOUT - Spør etter fakturalayout ved utskrift. bruker kan legge til de fakturalayout`s han ønsker å bli spurt om (fra v8.5.18)

/TRESIFFER - 3 siffer bak komma på varepriser, antall osv.

/SEKSSIFFER - 6 siffer bak komma på varepriser, antall osv.

/IDAG - Setter standard fakturadato til dagens dato, ved samlefakturering (mer en 1 ordre faktureres på en gang)

/INKLUVARE - Skal undervare inkluderes på fakturaen, men jobber i lag med nøkkelen

/ASKORDRE - WinVask spør etter rapportlayout for ordrebekreftelse ved utskrift av ordrebekreftelse.

/TILBUDBRUTTO - Dersom sann (eksisterer) vil brutto sette som totalsum i stedet for nettopriser.

/PAKKSEDDEL - Inneholder pakkseddellayout (av typen ordrebekreftelse)

/HBEST - Jobber i kombinasjon med /INKLUVARE

/NOAUTOINSERT - Dersom sann (eksisterer), vil WinVask automatisk trykke på [Ny] knappen etter at kunde er hentet. (Gjelder gammel Gratis/GUI)

/BYGGLISTE - Dersom sann (eksisterer) Inkluderer alle "under-varer" på en gruppevare som egne ordrelinjer i registreringsbildet, i motsettning til kun å telle ned lagreret for undervarer.

/AUTOSPERR - Kunder settes til sperret ved nytt tilbud PÅ/AV

/BRUK_UVARE - Automatisk henting av kunde`s undervarer PÅ/AV

/FAK_CLASSIC - For brukere med problemer med fakturautskrift på Windows 7 (eller Vista)(regresjon) - fra 8.5.23

 

-- Point Of Sale (Kasse) --

/BT.EXE - Aktiverer Betalingsterminal for kontantfakturaer

/POSMODE - Auto akksept på Kontantfakturaer (Godkjent J/N spørsmålet er borte)

/POSPRINTER - Bongskriver tilknyttet m/Egen kassestyring

/POSBRUKERID - Krever brukerID ved POS salg

/POSPRINTONDEMAND - Skriver ikke ut kassalapp/bong automatisk men kunde må klikke på kopi knapp for kvittering

/DEFAULT-CUSTOMERID - Dersom denne nøkkelen er satt til en verdi (=Kundenr) vil winvask automatisk sette inn denne kunden for hver faktura. (f.eks kontantkunde)

 

 

 

-- Attributter på Ordre / Faktura --

 

/NO_ATTR - Slår av attributthåndteringen (v8.5.21)

/FAKT_INKL_ATTR - Dersom denne nøkkelen finnes sendes globale attributter til faktura, dersom ikke (standardverdi) er det kun ordre som lagrer attributter (fra v8.5.21)

/FAKT_INKL_KATTR - Dersom denne nøkkelen finnes sendes Kunde-attributter til faktura, dersom ikke (standardverdi) er det kun ordre som lagrer attributter (fra v8.5.21)

/FAKT_INKL_VATTR - Dersom denne nøkkelen finnes sendes Vare-attributter til faktura, dersom ikke (standardverdi) er det kun ordre som lagrer attributter (fra v8.5.21)

/ATTR_FIRST - Attributter settes først på faktura og ordrer når ordrelinjer er sortert på LNR (Linjenr) (Sist er standardverdi) (Fra 8.5.21)

/ATTR_OVERWRITE - Lar bruker overskrive verdier som blir valgt fra felt-type knapper for Ansattnr, Kundenr, Leverandørnr, Maskinnr

 

/ATTR_SAVE_FILLED - Dersom denne nøkkelen finnes lagres KUN fylte attributter. Man kan da ikke legge til attributter ved å hente frem ufakturert ordre. (fra v8.5.21)

/ATTR_AUTOASK - Spør automatisk etter attributter Dersom det er på vare, kunde (Ikke globale attributter) (fra v8.5.21)

/ATTR_FONTSIZE - Størrelse på font som er i bruk (Benytter samme font som WinVask) (fra v 8.5.21)

/ATTR_ROWHEIGHT - Høyde på regnearkrader. Standardverdi = 20 (Fra v.8.5.21)

/ATTR_ROWWIDTH . Bredde på datafelt (kolonne 2) Standard verdi = 40 (Fra v.8.5.21)

 

-- Ordrer (Pakkseddler etc.): --

 

/INTERN_ORDRE - Ordreutskrift gjøres av intern rapport i stedet for rapportbygger`n (Fra v8.5.7) - MERK: Snudd pr 8.5.22 fra denne versjonen er ordren intern inntil nøkkel finnes!

/ANT_ORDRE_KOPI - Antall kopier for utskrift av ordre (Standardverdi = 1) fra v8.5.7

 

-- Sjekk av forfalte fakturaer: --

 

/NODUE - Sjekker ikke forfallte fakturaer og lager en liste ved oppstart. (Og fargelegger ikke kunder) fra 8.5.21

 

 

-- KUNDE --

/KUNDEFELT<n> - inneholder feltnavn/tekst på ekstrafelt 1 på "Ekstra" flik på kunde (Fra 8.5.32)

 

Hvor <n> = 1 til 10

 

 

-- Utskrift: --

 

/STAYINPREVIEW - Dersom denne nøkkelen finnes med en verdi, vil WinVask ikke automatisk lukke rapportvisning etter utskrift, man må selv gjøre dette. Coolt dersom man vil skrive fakturaer ut i to omganger (f.eks en i farger og en i sort/hvitt)

/BARCODE - Inneholder (i Key value) standard strekkode valg  for utskrift (for strekkodefelt)

/MEDKVITTERING - Skriver ut kvitteringsdel (over bankgiro) på fakturagratis`s fakturalayout (f60)

/MARK2LAYOUT - Layout dersom "lang" adresse er aktivert for en kunde.

/KOPILAYOUT - layout ved kopi av faktura (f.eks med teksten "Kopi" skrevet på skrått over faktura.

/R:KONT - Kontantlayout

/R:ALLE - Layout for reskontroutskrift fra fliken "Alle" dersom blank vil fakturaliste1.rpt skrives ut

/R:UBET - Layout for reskontroutskrift fra fliken "Ubetalte" dersom blank skrives fakturaliste3.rpt skrives ut

/R:BET - Layout for reskontroutskrift fra fliken "Betalte" dersom blank skrives fakturaliste2.rpt ut.

/R:FORF - Layout for reskontroutskrift fra fliken "forfallte" dersom blank skrives fakturaliste6.rpt ut.

/R:KNOTA - Layout for reskontroutskrift fra fliken "kreditnota" dersom blank skrives fakturaliste5.rpt ut.

/ORDRESEDDEL - Layout for ordreseddel (dersom denne nøkkelen ikke eksisterer velges bilag.rpt)

/TILBUDSMAL - Ordreseddellayout formet som et tilbud (fra [ ] Merk Tilbud i ordre / Fakturabildet)

/ARBEIDSORDREMAL- Ordreseddellayout formet som en arbeidseddel (fra [ ] Merk Arbeidsordre i ordre / Fakturabildet)

/HUSKLOKASJON - Husker lokasjon varen befinner seg på (WinVask - Lager produktet) (SALDO på Kunder)

/RESTORDRE - WinVask skal håndtere restordrer.

/INGENBATCH - 1 Ordre = 1 Faktura PÅ/AV

/ARKIVER - Automatisk arkivering av fakturaer på hardisken.

/PROVISJON - Provisjonsbereging foretas i WinVask (Fjerner eller viser selgernummer på ordre / Faktura skjermbildet)

/PROVISJON_AV_NETTO - Provisjonen utregnes fra netto

/VALUTA - WinVask lar brukeren velge valuta for hver ordre.

/SISTE_FORST - Skriver ut fakturaer i rekkefølgen 3-2-1 (i motsettning til 1-2-3)

/TESTLAYOUT - Internt parameter til rapportbygger`n som forteller at testdata skal lages for test av fakturalayout.

/SUMAVDRAG - Dersom sann, blir avdrag på avbetaling lik hver måned, hvis ikke blir beløpet høyere jo lengre avdrag kommer fra original forfallsdato da mest rente akkumulerer seg (på hovedfaktura).

/IMP_ALT_VNR - Gjør sjekk mot Alt_Varenr i stedet for varenr ved import av vare (Import3.exe) - Viktig om du mottar alfabetiske varer fra din leverandør.

/ABONNEMENT_SJEKK - Dersom denne nøkkelen finnes sjekkes abonnement ordrer også ved oppstart av WinVask i tillegg til ved samlefakturering.

/STAT_RESKONTRO - Statistikkdata beregnes fra reskontro i stedet fra ordrer.

/NO_PRESOK - Går rett til Velg_kunde ved søk i kundenr feltet (Ordre / Fakturabildet) i stedet for Kundelisten.

/NO_REST - Forsøker å hindre restordrer.

/NO_LOCK - Låser ikke fakturatabell ved fakturering (flerbruker), man bør da være enbruker (fra v8.4.20)

/WVOG - OG / ELLER link mellom felt i powersøk (Eller er standardverdi)

/BRUK_EGNEREP - Dersom denne nøkkelen finnes benyttes Egnerep.exe (Rapportbygger`n) som standard fakturamotor, ellers benyttes intern som er raskere (fra v8.3.9)

/NOTIMER_EGNEREP - Fjerner timerfunksjonen som "setter" rapportvisning som aktivt vindu hvert sekund. (fra v8.4.13)

 

 

-- Grensesnitt: --

 

/OLD_GUI - Sersom denne nøkkelen eksisterer (sann) vil gammelt regisrtreringsbilde benyttes (pre 8.4.0)

/MAIN_MENU_BLUE - Sersom denne nøkkelen finnes på bruker blir hovedmeny blå!

/MINI - Sann(eksisterer) dersom winvask mini er slått på (Standardvalg)

/NOHALLO - Fjerner oppstartsskjermbildet (med det lille blå trollet)

/WALLPAPER - Key value inneholder brukervalgt bakgrundsskjermbilde

/FORMAT_WALL - Inneholder hvordan bakgrunnsbildet skal håndteres (TILED, CENTERED,STRETCHED)

/NOFADE - Automatisk "Fade-out" ved avslutting av WinVask slås av dersom denne nøkkelen finnes.

/BOKSTAVER - Bokstavrekke for søk på kundenavn gjemmes om denne nøkkelen finnes

/MENUXP - Sidemenyer i WinVask er av type XP

/MENUGREY - Sidemenyer er grå (ikke blå)

/DOCKLEFT - Sidemeny skal legges til venstre

 

 

 

-- Andre nøkkler --

 

/BRUK_VGRP - Kun tilordnede varegrupper vil hentes inn i programmene: WVBooking, Hreg, HBest, Web etc. PÅ/AV

/NOPRESQL - Gjør ikke MySQL Sjekk på database ved programstart

 

 

-- Valutamodul --

/VALUTA_MED_MOMS - Valutamodulen legger mva med på omregnet valuta, kjekk om man regner andre veien (f.eks. Fra $ til NOK), merk mva pr vare kan fremdeles slås av (og settes til 0)

 

 

-- Bestilling: --

/BESTILLING_LAYOUT - Layout for "Egendefinert"  bestilling

 

 

Skriver:

/NO_PAGESETTING - Setter ikke sidestørrelse til A4 automatisk ved utskrift av faktura (Kan lage problemer under Windows Vista)

 

-- NETTBUTIKKER: --

 

OSCommerce (Noen av OSC valgene er det egen lisens på)

/OSC_FRAKT_NEI - Vanligvis er Frakt fra OSCommerce alltid en sum Inkl MVA, men med denne nøkkelen snus det til Frakt er eksl mva og får 25% lagt til.

/OSC_OPPKRAV_NEI - Vanligvis er oppkrav fra OSCommerce alltid en sum Inkl MVA, men med denne nøkkelen snus det til oppkrav er eksl mva og får 25% lagt til.

/OSC_KLIENT - Nøkkel som angir om klientnummer skal sendes til OSC import rutinen

/OSC_LASTNR - Siste overførte nr, neste overføring leses fra dette nummer

/OSC_KLIENT_NAVN - Navn på ODBC Tilkobling for denne klienten

/OSC_LAGER - Produkter som hentes over får [V] i LAGERVARE feltet og WinVask lagerstyring benyttes (Dersom ikke /OSC_STOCK).

/OSC_STOCK - OSCommerce HAR lager, WinVask setter på-lager feltet til Products-quantity ved nedlasting av ordrer.

Merk: Salg gjort på WinVask siden vil ikke skrive tilbake verdier til OSCommerce derfor bør varer som man skal ha lager kontroll med i WV være egne produkter.

/OSC_MOVENR - Setter "Siste ordrenr" feltet etter hver overføring (fra oscommerce), coolt ved skifte av årsdatabase.

/OSC_OVERF - Nøkkel som inneholder overført status i OSCommerce (som tall) f.eks i OSC demo er 1 = Pending,2 = Processing, 3 = Delivered

/OSC_LEVERT- Nøkkel som inneholder FAKTURERT status i OSCommerce (som tall) f.eks i OSC demo er 1 = Pending,2 = Processing, 3 = Delivered

/NO_AUTO_SYNC - Synkroniserer ikke lager med WinVask ved overføring av ordre.

 

ZENCart (En egen lisens må skaffes fra Langaard Consulting (www.Langaard-consulting.no))

 

/ZENCART - Indikerer at ZenCart skal benyttes i stedet for OSCOmmerce

/ZEN_FRAKT_NEI - Vanligvis er Frakt fra ZenCart alltid en sum Inkl MVA, men med denne nøkkelen snus det til Frakt er eksl mva og får 25% lagt til.

/ZEN_OPPKRAV_NEI - Vanligvis er oppkrav fra ZenCart alltid en sum Inkl MVA, men med denne nøkkelen snus det til oppkrav er eksl mva og får 25% lagt til.

/ZEN_KLIENT - Nøkkel som angir om klientnummer skal sendes til ZenCart import rutinen

/ZEN_LASTNR - Siste overførte nr, neste overføring leses fra dette nummer

/ZEN_KLIENT_NAVN - Navn på ODBC Tilkobling for denne klienten

/ZEN_LAGER - Produkter som hentes over får [V] i LAGERVARE feltet og WinVask lagerstyring benyttes (Dersom ikke /ZEN_STOCK).

/ZEN_STOCK - ZenCart HAR lager, WinVask setter på-lager feltet til Products-quantity ved nedlasting av ordrer.

Merk: Salg gjort på WinVask siden vil ikke skrive tilbake verdier til ZenCart derfor bør varer som man skal ha lager kontroll med i WV være egne produkter.

/ZEN_MOVENR - Setter "Siste ordrenr" feltet etter hver overføring (fra ZenCart), coolt ved skifte av årsdatabase.

/ZEN_OVERF - Nøkkel som inneholder overført status i ZenCart (som tall) f.eks i ZenCart demo er 1 = Pending,2 = Processing, 3 = Delivered

/ZEN_LEVERT- Nøkkel som inneholder FAKTURERT status i ZenCart (som tall) f.eks i ZenCart demo er 1 = Pending,2 = Processing, 3 = Delivered

/NO_AUTO_SYNC - Synkroniserer ikke lager med WinVask ved overføring av ordre.

/ZEN_LANGUAGE_ID - ID på standardspråk WinVask skal hente data fra

/ZEN_PRIS_M_MVA - Indikerer at alle priser i Zencart er inkl mva og mva skal trekkes i fra ved overførsel. (Kan også gjøres for alle varer i WinVask fra firmaoppsett)

-- EDI --

/WINEDI - Slår på EDI både for Winedi og Proteria (Proteria krever egen lisens)

/PROTERIA- Spesifiserer at det er PROTERIA det er snakk om

 

Nøkkelverdier spesiellt for eksport til Proteria (Proteria.com).:

/PROTERIA:MAIL - Sender epost til kunde (fra proteria) dersom epostfeltet er fylt in.

 

Nøkkelverdier spesiellt for eksport til WinEDI (ediSoft).:

/OEM - æøåÆØÅ parameter for fil til WinEDI

/WINEDIPATH - Katalognavn for eksportfiler til WinEDI (Standardvalg er .\winvaskkatalog\Winedi)

 

 

 

-- Skjermstørrelse: --

 

/ASK_SIZE - Spør etter skjermstørrelse hver gang WinVask Startes

(Liten, medium og Stor) (setter understående nøkkler (som kan settes manuellt Disse valgene influere også ordrelinjedel))

 

/SMALL - Systemet er satt til minste oppløsning (FontSize = 8)

/MEDIUM - Systemet er satt til medium oppløsning (Fontsize = 10)

/LARGE - Systemet er satt til stor oppløsning (Fontsize = 12)

 

/SMALL_FONT        - Overstyrer fontstørrelse for /SMALL (Standardverdi = 8)

/MEDIUM_FONT        - Overstyrer fontstørrelse for /MEDIUM (Standardverdi = 10)

/LARGE_FONT        - Overstyrer fontstørrelse for /LARGE (Standardverdi = 12)

 

-- Ordrelinje (regneark): --

 

/SPREAD7                - Benytter den eldre komponenten (Spread7) som er raskere en spread8 (men uten XP-type farger)

/MYSPREAD                - Overstyrer standard ordrelinjedel dersom man har sin eget oppsett. Verdi-del settes automatisk ved lagring av oppsett. (fra v8.4.60)

/ROW_FONTSIZE        - Nøkkeles verdi-del angir størrelse på font i ordrelinjedel (Standardverdi = Som Vinduer i bruk i WinVask) (v8.4.60)

/ROWHEIGHT        - Nøkkelens verdi-del angir høyden på ordrelinjedel (Standardverdi = 15) (v8.4.60)

/1000_Separator        - tegn for dette i Norge er mellomrom standard, USA/England er det , (komma) men kan overstyres med denne nøkkelen.

/ABROAD                - Nøkkel som indikerer langt adressefelt der hvor det ikke passer med Norske /Dansk/Svensk standard

/USA                        - Nøkkel som angir punktum (.) som desimalskillepunkt og ikke Norsk standard(,)

 

 

-- Strekkode: --

 

/FOTOINTERMEC - Strekkodeleser er aktivert på Communiksjonsport (Com <n>)

/IND:Port - Kommunikasjonsport for strekkodeleser (Com1 .. Com5)

/IND:Paritet - Paritet på kommunikasjonsport for strekkodeleser. (EVEN,ODD,NONE)

/IND:Protokoll - Handshakeprotokoll for kommunikasjonsport (Com x)

/IND:Data_Bit - Antall databitt for kommunikasjon (7 eller 8)

/IND:Stopp_Bit - Antall stoppbit for kommunikasjon (0,1,2)

/IND:hastighet - hastighet for kommunikasjon (baud rate) f.eks 2400,9600,19200 osv.

/IND:REMOVE_CHECK - Fjerner Siste tall fra strekkode ved innlesing (Sjekksiffer)

/STREK_IKKE_VNR - Fra v8.5.21 man kan nå lese inn varenr (som strekkode) men denne nøkkelen aktivert sjekkes IKKE varenr-feltet allikevel.

 

 

-- Spesiellt for Vaskeridelen.: --

/ATOY - Status på leietøy fremkommer på kundebildet, og varebildet dersom denne nøkkelen finnes

 

 

-- Nøkkelverdier spesiellt for overføring til SG Finans.: --

/SGF-KLIENTNR - Klientnr hos SGFinans

/SGFINANS - Aktiverer

/SGFINANS_EPOSTADDR - Epostaddresse til SG Finans for oversending av fakturadata.

 

-- Nøkkelverdier for overføring til IKAS2 filformat (Inkassosenteret) --

/IKAS_EPOSTADDR - Epostaddresse til regnskapsfører

 

Nøkkelverdier spesiellt for landskalget for Spillemenn.:

 

/SPIFO (Ikke bruk!)

Spesielle funksjoner og rapportgruppe laget for Landslaget for spillemenn

 

 

 

-- Nøkkelverdier spesiellt for "Skjorteabonnement" type registrering.: --

 

/HREG_ABONNEMENT

Dersom nivået på rest (bestillinger), før alarm trigges (og man bør selge et nytt "skjorteabonnement")

Key Value: <n> hvor n angir hva grenseverdi for alarm er (notat eller beskjed), merk dersom verdi (n) er null (0) vil ikke beskjed til skjerm eller notat lages (ingen grenseverdi)

 

/HREG_PREPAYD

Betyr at faktura er betalt for et gitt antall varer (f.eks "skjorter"), og antall - rest skal ikke betales for.

 

/HREG_NO_NOTAT

Betyr at kunde-notat i WinVask ikke skal lages automatisk for /HREG_ABONNEMENT.

 

/HREG_NO_MESSAGE

Betyr dersom nøkkelen finnes at WinVask ikke skal gi beskjed til skjerm om "rest" på abonnemang kommer under grenseverdi (definert i /HREG_ABONNEMENT nøkkelen)

 

/HREG_NO_DATO - Fjerner teksten "lev.dato (<dato>) fra beskrivelse.

 

 

-- DYMO Etiketter.: --

 

/DYMO - Aktiverer Dymo etiketter (Labelwriter xxxx)

Key Value = Rapportbygger`n etikett fra kundeutskrift

 

/DYMO_DDE . Aktiverer Dynamic Data Exchange (DDE) mot DYMOLBL.EXE programmet som medfølger Dymo

Key Value = <Katalog><Etikettnavn.LWL>

 

Eksempel: c:\winvask6\Adresse (99010).LWL

 

/DYMO_AUTOPRINT - Lager automatisk etikett ved fakturering

 

/DYMO_MINIMIZE        - Minimerer DYMOLBL.EXE programmet som medfølger Dymo

/DYMO_TOOLBAR        - Legger DYMOLBL.EXE programmet som medfølger Dymo ned i "system tray"

/DYMO_SHOW        - Viser DYMOLBL.EXE programmet som medfølger Dymo (fra usynlig)

/DYMO_HIDE        - gjør DYMOLBL.EXE programmet som medfølger Dymo usynlig.

/DYMO_DEBUG          - Viser debugvindu ved hver etikettutskrift (som må lukkes manuellt)

 

 

Excel Import:

/EXCEL_LOGG        - Viser en loggfil i <standard .TXT program> som viser hva som sjedde med data ved import av kalkyleark.

 

-- Eksport til Systemkreditt: --

 

/SK - Leser inn 6 siffer intern KID fra systemkreditt, ved import av OCR filer til reskontro.

 

-- Eksport til DnB NOR as - Factoring --

 

/DNBNOR_KLIENTID                - Din klient-ID hos DnB Nor

/DNBNOR_DEBTORCODE        - ProcessDebitorProdcessCode som beskrevet i tabell (fra DnB) standardverdi er "10" = Letters with giro - Norvegian text.

/DNBNOR_LASTBATCH                - Inneholder dato for siste overføring (Sjekker Bachnr) (Nøkkel lages automatisk)

/DNBNOR_BATCHNR                - Inneholder siste batchnr i dag. (Nøkkel lages automatisk)

/DNBNOR_NOMOVE                - Slår av standardverdi som lar en overføre allerede overførte fakturaer.

 

-- Eksport til Visma Global --

 

/VISMA_OEM                        - MS-Dos / Windows type fil (Gjelder æøåÆØÅ)

/VISMA_VOUCHERTTYPENO        - Bilagsart opprettet i Visma, standardverdi = 1200

/VIMA_HOVEDBOK                - Kontonummer debet, hovedbok eller kunde. overskrives eventuellt av /VISMA_DEBITACCOUNTNO

/VISMA_DEBITACCOUNTNO        - Kontonummer debet, hovedbok eller kunde. (Dersom /VISMA_DEBITACCOUNTNO og /VISMA_HOVEDBOK ikke er satt gjelder Kundes overføringsnr)

/VISMA_VATTYPE                        - MVA Kode, les mer fra Visma Global dokumentasjon "Avgifter" standardverdi = "0"

/KID                                        - KID skal overføres, standardverdi = " " (Settes i System=>System oppsett=>Program oppsjoner => Faktura)

/VISMA_TAXCLASSNO                - Avgiftsklasse i Visma Global, Standardverdi = 1