WinVask -  Faktura

Import fra OSCommerce nettbutikk

Import fra OSCommerce nettbutikk

Previous topic Next topic  

Import fra OSCommerce nettbutikk

Previous topic Next topic  

 

Merk: Du kan ha alle salg i en klient både salg lokalt og salg fra OSCommerce, her er hva du må gjøre i en slik situasjon.:

 

Merk: Siden versjon 8.5.xx av WinVask er OSCommerce blitt en egen lisens dersom du vil ha lagerstyring, attributter m.m.

 

WinVask bruker noe som heter bilagsnr til å sjekke om ordre allerede er hentet fra oscommerce.

 

Bilagsnummeret blir da satt = OSCommerce.Order-nr, når du henter ned fra OSC sjekker WinVask om dette bilagsnummeret finnes gjør det de så skippes gjeldende ordre fra OSCommerce (Slik at ordren ikke hentes flere ganger ned til WinVask)

 

Det samme gjelder også vare registeret, WinVask finner vare med nr 1 i OSC så sjekkes det om WinVask allerede har vare med nr 1 har WinVask dette hentes ikke varen ned (selv om vare med nummer 1 er en "helt annen vare" en hva OSC har som vare med nr 1)

 

Det samme gjelder kunder også, hvo hvordan kan dette løses ?

 

Man må ha forskjellig nummerserie på nevnte tabeller.:

 

f.eks dersom alle kunder i OSCommerce starter på f.eks 100 000, og varenummerene starter på 100 000 og til sist ordrenummer starter på 100 000, vil man kunne registrere kunder, varer og ordrer fra nr 1 til 100 000 før det begynner å bli et problem.

 

Det samme kan man også gjøre i WinVask, man kan sette bilagsnr til feks 100 000 (eller 1000 000), og starte på 100 000 å kunde, og varenr da vil det ikke bli crash mellom systemene.

 

WinVask vil da telle opp Bilagsnr 100 001, 100 002 osv etterhvert som du registrerer ordrer (sett gjerne 100 000 som startnr på ordrenr også)

 

Når WinVask henter en ordre fra OSCommerce vil  WinVask sjekke om ordrenr (bilagnr) nr 1 eksisterer det gjor det jo selvfølgelig (da disse starter på 100 000) følgelig blir ordren hentet over (1 gang), og fakturanummerene blir riktige uansett hvor ordrene kommer i fra.

 

 

1. Etter å ha installert MySQL ODBCDriver (Jeg benyttet v3.51 for dette eksempelet), må den konfigureres, det

er også en test knapp hvor du kan test om du får kontakt med din OSCommerce database.

 

(Sett inn riktig Servernavn, Brukernavn(username), Passord(Password), og database.

 

2. OSC.exe heter WinVask filen som foretar overføringene, denne ligger på WinVask Katalogen

(C:\winvask6 er standardkatalog).

clip0260

 

Når du starter OSC.exe får du opp følgende dialogboks.:

 

clip0261

I ODBC tilkobling, skal du spesifisere navnet (DNS`en) til din MySQL odbc tilkobling dersom du benytter

annet navn en 'OSCommerce'

 

I KlientNr regstrerer du hvem klient du ønsker at overføringen skal overføre data inn til.

Klikk på '?' tegnet dersom du lurer på hvem klienter du har (Du får da en liste over definerte klienter)

Når du så klikker OK, lagres verdiene dine, og du er klar til å begynne å overføre.

 

OSC.exe virker på følgende måte.:

 

1. Den løper igjenom 'Orders' tabellen i OSCommerce, sjekker 'Orders_ID' mot Ordretabellen i

WinVask, dersom ikke Ordre finnes i WinVask skjer følgende.:

 

a) Vi sjekker om kunden finnes, dersom ikke blir den laget ut i fra Billing_ Feltene i

OSCommerce.

 

b) Vi Sjekker om produkter finnes, dersom ikke lager vi alle produktene også.

 

c) Vi overfører selve ordren (Fakturalinjer).

 

2. Ordren befinner seg nå i WinVask Faktura som Ufakturert.

 

Ordrer i WinVask faktura ligger i tabellene Bilag (Hode) og UBilag (Ordrelinjer)

 

Dette menes i WinVask at den er knyttet sammen et ordrenummer (UBilag.Ordernr = Orders_id),

men ikke et fakturanummer (Ubilag.FakturaNr = 0)

 

Nå kan man skrive ut Ordrebekreftelse, på ordren, f.eks i fra Kunde, arkfane Ordre & Faktura, en

kan også endre på antall, pris mva etc, ved å klikke [Endre] knappen fra samme listboks.

Alternativt kan en skrive ut ordrebekreftelser på alle Ufakturerte ordrer i en batch, ved hjelp av

Rapport Byggeren.

 

For å få dette til uten å måtte taste inn hvert ordrenummer må en åpne eksisterende rapportmal

 

"bilag.rpt", lagre denne som f.eks "bilag2.rpt" og fjerne filteret som ligger på denne:

BIL:Bilagnr = Ask_Bilagnr or BIL:Bilagnr = (ASK_Bilagnr * -1)

 

med følgende utrykk

 

BIL:Bilagnr >0 And BIL:FakturaNr = 0

Vi har allerede lagen en slik rapport, denne kan du massere til å skrive ut Postordrelapper etc.

Husk du kan lage så mange slike rapporter du bare vil ha :)

 

 

3. Faktura / Følgebrev etc. Dersom du ønsker å fakturere ordre / Kunde benyttes valget F3

fakturautskrift, her registrerer du mellom hvilke datoer do ønsker å lete i "Ufakturerte" ordrer,

samt eventuellt kundefilter.