WinVask -  Faktura

Import fra andre system

Import fra andre system

Previous topic Next topic  

Import fra andre system

Previous topic Next topic  

clip0375

WinVask importprogram er kraftig, og kan lese data fra et vell av format:

 

clip0323

 

clip0325 = Leser data inn til kundetabell.

clip0326 = Leser data inn til varetabell.

clip0327 = Leser data inn til ansatttabell.

clip0328 = Leser data inn til timetabell (for import til EV - Faktura fra WV- Timer benytt denne knappen)

clip0329 = Leser data inn til ordre tabell (fra eksternt system)

clip0330 = Leser data inn til reskontro.

 

Merk: de fleste importer til WinVask er 1. gang`s, da man ofte ønsker å hente data fra et annet fakturasystem fordi man skifter til WinVask, men til Kunder og Varertabellen kan en i WinVask hente inn samme kunde igjen, er kundenummer lik (og varenummer eller alt_varenr i vare) vil kunden og varen oppdateres (srives over med nye verdier), dette fordi det ofte kan være import av leverandørs vareliste, eller en kundeliste fra en leverandør man selv er forhandler for.

 

 

Videofilm som viser bruk.:

http://www.vivi.no/faktura/eksempler/import3.html

 

Merk: Import fra andre system er ikke enkelt, Industri Software as as kan bistå (motbetaling) å lese inn data fra andre systemer.

 

Prinsipiell virkemåte alle importer:

 

WinVask lager en SQL (Structured Query language) spørring mot objektet(din filtype) som skal importeres, denne SQL spørringen gir da data tilbake rad for rad, så man må derfor spesifisere hvem rad skal hvor i WinVask import.

 

 

Merk: Ved import fra Excel bør regnearket ditt se ut som bilde under viser:

clip0439

Første rad av et excel regneark leses ikke inn, men benyttes som "feltnavn" ved import. (Innholdet fra kolonne 'NAVN' i eksempelet over, skal inn i Kunde-Navn feltet i WinVask).

 

VIKTIG informasjon om kundenr og varenummer ved import:

 

Da en god del av våre kunder importerer regelmessig kunder eller varer fra andre systemer gjelder følgende regler for disse nummerfeltene:

 

Regel 1: Dersom kundenummer (eller varenummer) allerede eksisterer i WinVask blir ikke en "ny" kunde (eller vare) laget men eksisterende oppdateres med informasjon i importfilen(eller tabellen)

Regel 2: Dersom importfil ikke inneholder kundenummer (eller varenummer) vil en ny lages med kundenummer = Siste-registrerte-kunde + 1. (Gjelder også varenummer)

 

1. Man klikker på clip0331 import tabell knappen ( dette eksempelet kunde) og får opp et skjermbilde som vist under: (Kan variere fra PC til PC)

 

clip0332

Her må  man først velge fil-type for importfil (fil fra annet system).

 

Følgende filformat er støttet.:

 

Microsoft Excel

Microsoft Access

Text (*.txt, *.CSV)

Microsoft dBase

Microsoft SQL

Microsoft ODBC for Oracle

XML (Forutsetter at du har MS XML parser installert 3 eller høyere)

ODBC DataKilder (F.eks MySQL, DBII, Ingres, SQL Anywhere, Excel , TPS, etc)

 

2. Når man har valgt filtype klikker man på clip0333 knappen og velger filen man ønsker å importere (i dette eksempelet en Excel fil)

clip0334

og klikker Åpne ...

 

Tabeller i Kildefil seksjonen inneholder da alle felt WinVask fant (i regnearket)

clip0335

3. Man flytter ønskede felt over til "Valgte felt" medclip0337knappen

clip0336

Merk: Dersom man står på "root" novå (øverst) og klikker på clip0338 knappen flyttes alle feltene over til "valgte felt)

 

4. Etter valg av ønskede felt klikker man på clip0339 knappen og vindu som vist under spretter frem.

clip0340

her må man posisjonere Fra-spørring felt opp mot felt i WinVask (kundenr) før man klikker på clip0338 knappen for å knytte felt fra spørring TIL felt i WinVask som bildet under viser.

clip0341

Gjør dette for alle feltene du ønsker å importere( som bildet under viser.

clip0342

klikk så clip0339 knappen.

 

5. Filtrer om ønskelig dine data

clip0343

vanligvis så ønsker man alle rader fra fil en skal lese inn, men dersom du har motatt en fil med 10 millioner poster kan det være lurt å filtrere de du ønsker før innlesing.

 

6. Sortering av felt kan gjøres også (hvor det er relevant)

clip0344

 

7. WinVask forsøker nå å lese dine data (fra din spørring) og viser dette i et temporært datavindu (intet er importert enda)

clip0345

 

Valg for temporær datainnlesning:

 

clip0346 = Lagrer spørringen til senere bruk, slik at en ikke behøver å gjøre forutgående valg pånytt ved neste innlesing av identisk fil.

 

clip0347 = Er man proff (og kun da) kan en endre selve spørringen, dette er coolt dersom du f.eks ønsker å endre et "dummy felt" til en fast verdi (f.eks mva = 25)

 

clip0348

Et vindu med selve SQL utrykket spretter da opp.

 

7. Klikk clip0339 for å fysisk lese inn fine data.