WinVask -  Faktura

Impor fra andre datakilder

Impor fra andre datakilder

Previous topic Next topic  

Impor fra andre datakilder

Previous topic Next topic  

Med WinVask - Import kan du importere data fra mange datakilder som.:

 

Microsoft Excel
Microsoft Access
Text (*.txt, *.CSV)
Microsoft dBase
Microsoft SQL
Microsoft ODBC for Oracle
XML (Forutsetter at du har MS XML parser installert 3 eller høyere)
ODBC DataKilder (F.eks MySQL, DBII, Ingres, SQL Anywhere, Excel , TPS, etc)

 

For å starte importhjelper må du gjøre følgende.:

1. Klikk på import_btn knappen og et vindu som vist under vises.:

import_timer2

 

2. Når fil er valgt man man velge hvem felt som skal importeres til WinVask - Timer

import_timer3

 

3. Så kan man sette opp en "link" mot WinVask timer tabell, ved å "dra" eller klikke på pil venstre

import_timer4

 

4. Så kan man eventuellt begrense import ved å sette filter på Inn-Data

import_timer5

5. Så kan man sette opp eventuell sorteringsrekkefølge på inn-data.

import_timer6

 

7. Til slutt får en opp et vindu som viser et eksempel utsnitt fra innleste data,

import_timer7

 

a) Da det er et SQL (Structured Query Language) som ligger i bunn, for en import, kan en endre dette for importen

(F.eks for å sette en fast verdi inn i et felt) ved å klikke på endre_q_btn knappen, et bilde som vist under kommer da frem.

import_Timer8

Merk: Endre innholdet i vinduet her, kun om du har kunnskap om SQL, dersom du skriver noe feil her fungerer ikke importen.

 

b) Du kan også lagre ditt importoppsett dersom du skal gjøre dette mer en 1 gang med lagre_Q_btn knappen.

 

8. Klikk på neste_q_btn knappen for å lese inn data.