WinVask -  Faktura

Hurtigtaster i WinVask Faktura

Hurtigtaster i WinVask Faktura

Previous topic Next topic  

Hurtigtaster i WinVask Faktura

Previous topic Next topic  

Hurtigtaster i WinVask (Kartbok)

 

Ofte kan det være tidkrevende å måtte flytte hånden til musen hver gang en ønsker å utføre en funksjon, i WinVask har vi derfor laget snarveier (Hurtigtaster) til de mest benyttede valgene.

En Hurtigtast er somregel en kombinasjon av 2 taster (dersom det ikke er funksjonstaster da.)

 

Ctrl + L  betyr da at en holder nede Ctrl (kontroll) tasten mens man trykker på L tasten (bokstaven)
Generelt i WinVask Faktura
F1 = Hjelp
F2 = Ordre / Fakturabildet
F3 = Samlefakturering
F4 = Korriger (Lukk ordre / Fakturabildet) først)
F5 = Kundeliste (merk kan ikke velges fra da må [?] klikkes i Ordre / fakturabildet benyttes)
F6 = Vareliste (Kan ikke velges fra i Ordre / fakturabildet, man må da benytte Pil-Ned i feltet)
F7 = Reskontro
F8 = Ansattliste
F9 = Søk i Ordrer & fakturaer *
F10 = Generelt Notat  (Global)
F11 = Kalkulator (Merk står du i tallfelt eller datofelt kan du få utregnet verdi tilbake)
F12 = Kalender

ESC = Avslutt (Samme som Alt-F4)

TAB = Tabulator = è| = Neste felt (tabulatoren befinner seg over Caps Lock på venstresiden av tastaturet ditt)
Shift-Tab = Forrige felt

Ctrl-F12 = Slå PÅ /AV Autofylling av felt.
PAUSE = Lag utskrift av skjermbilde som PDF, Word etc. (+)
 
Ins = Ny post
Del = Slett
Enter = Endre /Velg
Alt-E = Endre
Alt-N = Ny
Alt-V = Velg
 

i Ordre / fakturabildet

Ctrl+L eller Ctrl+S = Lagre Registrering / Ordre , og gjør klar for ny registrering
Ctrl+1 = Hent ufakturert ordre(r)
|        = Hent ufakturert ordre(r)  (denne tasten står vanligvis på venstre side av 1 knappen)
Ctrl+F = Fakturer (og skriv ut)
Ctrl+M = Massefakturer
Ctrl+T = Hent timer fra timeliste
Ctrl+B = Hent Bookinger
Ctrl+O = Lagre ordre og skriv ut ordrebekreftelse

 

I kunde, vare, ansatt, og  lister

Home = Dersom listen er aktiv (valgt) gå til toppen
End        = Dersom listen er aktiv (valgt) gå til bunnen
 
Merk: + tegnet skal ikke tastes men er kun som indikasjon på at man skal holde 2 taster nede på samme tid, så Ctrl+1 betyr: Hold Ctrl tasten nede og trykk på 1 (tall)tasten.
 
* Kun fra v8 og fremover, eldre kunder får gratis oppgradering til v8 men må betale for denne funksjonaliteten