WinVask -  Faktura

Hurtigtaster

Hurtigtaster

Previous topic Next topic  

Hurtigtaster

Previous topic Next topic  

Hurtigtaster i WinVask Tilbudsbygger

 

Ctrl-S                        Lagre dokumentet (Save)                

Ctrl-O                        Åpne(Open)                

Ctrl-F                        Sett inn Flettefelt                

Ctrl-W                        Send til MS-Word                

Ctrl-P                        Print gjeldende dokument                

Ctrl-A                        Velg Alt                

Ctrl-D                        Sett in dato som tekst (Flettedato (alltid dagens dato)) Bruk Ctrl-F

Ctrl-E                        Lagre Dokument som (Samme som F12)                

Ctrl-J &                

Ctrl-ENTER                Sett inn "Ny Side"                

Ctrl-M                        Ny Linje (samme som "ENTER"                

Ctrl-I                        Italic font                

Ctrl-B                        Bold font (Fremhevet)                

Ctrl-U                        Understreker                

Ctrl-G                        Gjennomstrekning

Ctrl-NNytt DOKUMENT (Words starter en ny utgave av seg selv, så eksisterende dokument blir ikke rørt)        

 

F1                                Hjelp Starter hjelp systemet ditt                

F2                                List Dokumenter (Viser dokumenter i data-tabell)                

F3                Søk etter tekst(Merk: Standard verdi, antar at du vil gjøre forskjell på        store og små bokstaver)                

F4                                Søk & Erstatt (Lar deg søke og erstatte tekst i dokumentet ditt)                

F5                                Velg Kunde ()                

F6                                Tabell vedlikehold (Les mer i kapittel "data-tabeller"                

F7                                Stavekontroll                

F8                                Flett brev                

F9                                Starter opp innebygget kalkulator.                

F10                        Send Email (dersom første gang, les mer i kapittel "Send Email"                

F11                        Dokument Info                

F12                        Lagre Som ...                

ESC                        Avbryter og avslutt                

ALT-C                Fjern gjeldende dokument (fra skjermen)                

ALT-O                Alt - ok, lagrer avslutter                

ALT-F10                Starter Notatblokk                

Ctrl-1                        Dersom finnes, sett inn tekstblokk nr 1                

Ctrl-2                        Dersom finnes, sett inn tekstblokk nr 2                

...                etc etc                

Ctrl-0                                Dersom finnes, sett inn tekstblokk nr 10