WinVask -  Faktura

Funksjonalitet og virkemåte

Funksjonalitet og virkemåte

Previous topic Next topic  

Funksjonalitet og virkemåte

Previous topic Next topic  

 

WinVask timer ble laget for å føre timer, disse timene kan eventuellt overføres til WinVask faktura PLUSS.

men en kan også overføre disse timene til andre system dersom systemene støtter Excel, ODBC, eller XML.

 

Videre kan en selv designe timelisters utseende slik at de passer til bedrftens ønsker.

En kan også på rapportene registrere egne filtere som kun viser den informasjon en ønsker å se i den enkelte situasjon.

 

Med WinVask - Timer kan en også føre negative timer (timer til fratrekk), dette dersom en ønsker å overføre fra WinVask timer til andre system.

 

 

Viktig: Om datofelt i WinVask produktene

 

- Et datofelt i WinVask produktene har en egen intelligens, laget for å spare deg for tasting, se følgende eksempel.

 

- Taster du kun tallet "2" i datofeltet før du taster "TAB" regner WinVask med at det er 2 dagen i inneværende måned, i inneværende år.

- Taster du tallet "0210", regner WinVask med at det er den 02.10 i inneværende år.

- Taster du tallet "021006" regner WinVask med at det er den 02.10.2006

 

Dette gjelder alle datofelt i WinVask porteføljen.

 

 

Viktig: Om tid felt  i WinVask

 

- Et tidfelt i WinVask produktene har en innebygget intelligens som forsøker å spare deg for tasting.

 

- Skriver du "8" eller "08" regner WinVask med at du mener 08:00

- Skriver du "0830" regner WinVask med at du mener 08:30

 

Dette gjelder alle tid-felt i WinVask porteføljen.

 

 

Når du Taster "ESC" spør WinVask - timer deg om du vil Avslutte eller Minimere, svarer du minimere legger WinVask - Timer seg i "System tray" som vist under.:

system_tray