WinVask -  Faktura

Ftp Overføring

Ftp Overføring

Previous topic Next topic  

Ftp Overføring

Previous topic Next topic  

FTPSend.exe programmet som medfølger WinVask er i hovedsak laget for å overføre din sikkerhetskopi til din web-tjener/Ftp tjener men kan også benyttes til å sende andre filer over internett til din ftp tjener/konto.

 

clip0442

Skjermbilde som vises ved filoverføring.

 

FtpSend.exe ligger på C:\winvask6 (installasjonskatalogen til WinVask) og tar bare ett parameter som er navn på fil som skal overføres:

clip0443

I eksempelet overnfor benyttes FTPSend til å sende en binærfil til min ftp konto.

 

Brukernavn, passord og annen kontoinformasjon konfigureres i WinVask - Sikkerhetskopi