WinVask -  Faktura

Formatering av dokument

Formatering av dokument

Previous topic Next topic  

Formatering av dokument

Previous topic Next topic  

 

Formatering av dokument

 

WinVask - Words har mange måter å formatere ditt dokument på, WinVask - Words inneholder muligheten for å lage egne "Dokument stiler" disse kan velges når markøren står over et avsnitt, samt senere endres for å endre alle avsnitt i dokumentet ditt "globalt".

 

Dokument stil

 

Ved å velge "Formater->Dokument-Stil" vil følgende dialogboks fremkomme.:

_bm108                

Her kan du modifisere eksisterende dokumentstiler, eller lage nye.                

 

Ved klikk på "Ny..." eller "Endre..." fremkommer følgende vindu.:

_bm109                

Her kan du endre skrifttyper, avsnitt, tabulator som skal gjelde, og sette opsjoner for punktmerking og nummerering.                

TIPS: Vedlagt Words ligger endel dokument stiler, sjekk disse, og noen nye for å teste.                

 

 

Valgt tekst

 

Ved "Dokument Stil->Valgt tekst" fremkommer font dialog som lar deg endre innstillinger for din merkede tekst, skjermbilde er som følger.:

 

_bm110                

 

Merk: flere av valgene i dokument formatering er overlappende. F.eks. Du kan velge tekstfarge i denne dialogboks og den neste som er beskrevet.                

 

 

 

Tekstfarge

_bm111                

Her setter du Tekstfarge du ønsker på merket tekst, eller fra markør                

 

Bakgrunnsfargen

 

Samme dialogboks som Tekstfarge, men setter bakgrunnsfargen..