WinVask -  Faktura

Flytte en installasjon mellom 2 PC`er

Flytte en installasjon mellom 2 PC`er

Previous topic Next topic  

Flytte en installasjon mellom 2 PC`er

Previous topic Next topic  

1. Kopier WinVask katalogen (med underkataloger) til ny PC (Vanligvis C:\winvask6 )
 
a) fra \winvask6 hele katalogen til \winvask6 <-Ny pc
b) Bruk DVD eller Minnebrikke, dersom du ikke kan kopiere med utforsker mellom maskinene.
 
Merk: Bruker du DVD kan filene automatisk settes til Kun-Lesing når kopierer de inn igjen, få da hjelp av en lokal datanerd (Norsk datagjøk), til å sette filene til Les & Skriv (Ellers får du feilmeldinger ved oppstart)
 
2. Lag ny snarvei til WinVask faktura på Ny PC som bildene snarvei1.jpg til Snarvei2.jpg (3 bilder)
 
clip0003

clip0004
clip0005
 
 
3. Start WinVask & Fakturer ved å benytte "Nylaget" snarvei.
 
Eventuellt, installer ny versjon av WinVask "over" den du nå har kopiert inn , winvask vil da lage nye snarveier for deg, dine eksisterende tabeller blir ikke rørt.
 
Merk: WinVask katalogen inneholder alt WinVask behøver for å kjøre, det legges ikke noe i selve "Windows" katalogene (Windows, windows\system32)
 
 
Du kan også installere WinVask på ny PC for så å kun kopiere \data\ katalogen over, men da må du også kopier C:\winvask6\upg.tps filen.
 
Dersom du har pluss kan du ta sikkerhetskopi, for så å gjennskape på ny PC.
 
Dette forutsetter at WinVask på ny og gammel PC har samme versjon, hvis ikke må man kopiere filen fra WinVask Root (Vanligvis C:\winvask6) som heter upg.tps
 
I ..\data\generelt (vanligvis C:\winvask6\data\generelt) katalogen ligger alle "Faste" data som kunder, varer, etc.
 
Tabellene har da kreative navn som.:
 
Kunder = kunde.tps
Kontaktpersoner = kontakt.tps
Varer = vare.tps etc.
 
Man kan selvfølgelig flytte disse enkeltvis til en ny installasjon dersom versjonen av winvask er den samme