WinVask -  Faktura

Endre tilknyttet kategori

Endre tilknyttet kategori

Previous topic Next topic  

Endre tilknyttet kategori

Previous topic Next topic  

kategori har i 3 felt, nummer, beskrivelse (kategori) og fakturalayout.

 

= Velg knappen, lar deg velge en rapportlayout for hver kategori som skjermbildet under viser.:

 

 

pickrep2

Bildet er forminsket

 

= Velg ønsket rapportlayout for kunden

= lar deg testkjøre layouten (en faktura med fiktive verdier blir laget og vist på skjerm)

 

= Ny  knappen lar deg lage en ny tom rapport / layout fra begynnelsen.

= Endre knappen lar deg endre en eksisterende layout.

 

Tips: Klikk endre, og Lagre-Som dittnavn da har du originalen, og kan slippe deg løs i flytting / sletting av felt på layout.

 

= Slett knappen lar deg slette en eksisterende layout.

= Avslutter rapportvelger uten å gjøre noe.

= Dette dokumentet.