WinVask -  Faktura

Endre tilknyttet Abonnement

Endre tilknyttet Abonnement

Previous topic Next topic  

Endre tilknyttet Abonnement

Previous topic Next topic  

I Abonnementmodulen kan en registrere varer som kunden skal tilknyttes en abonnementsavtale på, og WinVask vil da (når man samlefakturerer) generere ordrer iht abonnementsplanen som er satt opp.

 

= er Dato man ønsker abonnementet skal løpe fra.

Merk: Dersom man setter opp ukentlig abonnement vil Uke 1 starte på Startdato

= Ingen ordrer skal genereres etter angitt dato, man kan selvfølgelig slette hele abonnementavtalen, men settes en dato inn har man historikken på kunde (i tillegg til ordrehistorikk)

 

= Varenummer som hentet fra varelisten, dersom man lager en frivare skal det stå 0 her (standardverdi)

 

= Enhet på varen (Meter, Stykk, Stk, rull m.fl)

= Beskrivelse av abonnement, dette settes også inn som varebeskrivelse på den ferdige ordren.

 

= Settes inn i prisfeltet på ordrelinjen og multipliseres med antall.

= Antall, settes inn i antallfeltet på ordrelinjen og multipliseres med pris.

= Moms% som legges til varen.

= Hukes av dersom alle dine priser er registrer inklusive moms, f.eks 150,- kr inkl moms er din pris som er registrert i WinVask (120,- kr eksl mva), WinVask regner da tilbake til Sum før moms automatisk så kunden får en regning på Kr 150,- som han skal ha.

 

= Bestemmer om faste varelinjer fra systemoppsett, eller faste varelinjer registrert på kunden skal legges til ordren når den genereres.

 

= Type abonnement forteller hvor ofte abonnementet skal genereres, og hvert valg har et eget skjermbilde som listes ut under.:

 

Ukentlig:

Spesifiser hvem dager i uke 1 du vil ordren skal genereres. huker du av alle dagene genereres det en ordre pr dag (i alt 7 ordrer) for hver uke.

 

= Betyr at neste uke skal ordre genereres på identiske dager, huker du den av kan du spesifisere egne datoer for uke 2 (Vist under).

 

Merk: Når uke 2 er generet vil uke 3 bli uke 1 igjen (rullerer mellom uke 1 & 2 fra startdato)

 

Tips: Du kan ha samme vare på flere abonnementsplaner (selv om kunden kun har ett abonnement) slik at en kombinasjon av disse gir abonnementsplan kunden har.

 

Månedsplan:

På månedsplanen spesifiserer du hvilke dager i måneden ordren skal genereres på, huker du av alle 31 vil du altså få 31 ordrer i slutten av måneden.

 

Merk: Har ikke måneden 31 dager blir ordredato den nærmeste 30 eller 29/28(for februar)

 

Månedsplanen rullerer også mellom måned 1 og måned 2 (hvor måned 1 er samme måned som startdato, og måned 2 er måneden til startdato +1, måned 3 =>1 igjen, måned 4=>2, måned 5=>1 osv.)

 

= Huker du bort dette valget, kan du ha en alternativ ordredato (genereringsdato) for annenhver måned, som eksempelet under viser.

 

Årsplan:

På årsplanen er det kun dag i året og måned som settes.

 

Merk: følgende viktige momenter.:

 

1. Ordredato settes lik abonnementsdato, så når du samlefakturerer må også fra/til dato stemme overens med abonnementsdato skal du ha håp om å fakturere ordrene.

 

2. WinVask`s abonnementsystem går gjerne 1 måned lengre frem en hva den behøver, men igjen styres hvilke ordrer man ønsker å fakturer av samlefaktureringen.

 

3. Du må kjøre samlefakturering for å generere abonnementsordrer, men du kan bryte før fakturautskrift (som jo er temporær uansett), for å manuellt se/endre på ordrene i ordre / fakturabildet.

 

4. Du kan også skrive ut en kjøreliste rapport (ordrer som skal genereres) pr ansatt (Sjåfør)

 

5. Du kan skrive ut en "Hva er på abonnement" rapport for å få en liste over dette.