WinVask -  Faktura

Eksterne INI filer

Eksterne INI filer

Previous topic Next topic  

Eksterne INI filer

Previous topic Next topic  

Endel valg ligger lagret i filer som slutter på INI i WinVask katalogen, og noen av parameterene er beskrevet her:

 

En ekstern inifil består av begrepene [Seksjon] og Variablel = Verdi

 

MERK: Dersom du endrer verdier i inifilene kan du endre virkemåten til WinVask så du børe være på hva du gjør før du endrer.

 

Det kan være flere inifiler i WinVask katalogen en de som her er nevnt men de er i all hovedsak til internt bruk eller de inneholder kun vindu-størrelse.

 

WinVask.ini

 

[ABO]

GENERELT=1 - Lagrer abonnement - generert filen i generelt katalogen i stedet for ..\data\data2010\ etc.  (Fra v8.4.75)

 

[GUI]

ON_OFF=1 - 1 = AV, 0 = PÅ

FrameType=1 - WinVask støtter 1,2, eller 3 forskjellige måter å tegne winduet på (Fungerer ikke så bra med andre språk)

OPACITY=180 - Graden av gjennomsiktighet for noen av vinduene

 

[WINVASK]

NOMORE=1 - Informerer WinVask om at oppstartshjelper er kjørt og ikke ønskes å startes igjen.

FIRSTURN=1 - Antall ganger oppstartshjelper er kjørt

logo=F:\faktura\WinVask1a.jpg - Logofil fra system

Kopier=3 - Antall kopier av faktura

 

[WinVaskMeny]

MenyStatus=1  !Outlook = 1 , Classic = 2

[MEEMYSELFANDIRENE]

MEE-NR=1 - Unikt nr pr arbeidsstasjon for temporære fakturaer

 

[BACKUP]

LASTBACKUP=76304 - Antall dager siden 1.1.1800, verdien tolkes til dato for siste backupkjøring

 

[WVplayed]

Antall=5 - dersom mindre en 3 forsøker WinVask å justere skjermen automatisk

 

[AnyFont]

FontSize=9 - Fontstørrelse på vinduer i WinVask (dersom ikke overskrevet i Inifil fra System oppsett)

FontName=Tahoma - Fontnavn på vinduer i WinVask

FontColor=0

FontStyle=400

FontCharset=1

 

MERK: I WinVask ini er det mange listinger av typen vist under, dette er størrelse på hvert vindu ettersom det endres av brukeren. Dersom man endrer skjermoppløsning og vinduer blir borte (Eller winvask bare piper) kan vinduet stilles inn til standardverdi ved å slette seksjonen som omhandler vinduet. (Eller slett hele WinVask.ini)

 

[Brw_Ini] - Dette heter Inifileditoren i system internt og seksjonsnavn blir da satt som dette.

Maximize=No

Minimize=No

XPos=299

YPos=129

Width=385

Height=330

 

 

 

RRfakt.ini

 

[BoTranLang]

UseLanguage=1  - Forteller WinVask hvilken av de 9 språkene i språkfilen som skal benyttes

 

[LAYOUT]  - Seksjon som styrer layout på bank-girodel av gratislayout

!FakturaNr / Dato / Forfallsdato

BLOKK1:X=0

BLOKK1:Y=0

!Fast tekst f.eks "etterforfall beregnes etc"

BLOKK2:X=0

BLOKK2:Y=0

!Forfallsdato helt til h›gre p† girodel

BLOKK3:X=0

BLOKK3:Y=0

!Kundens navn og adresse  data til venstre p† bankgirodel

BLOKK4:X=0

BLOKK4:Y=0

!Ditt firma`s navn adresse etc til h›gre p† girodel

BLOKK5:X=0

BLOKK5:Y=0

!KIDNR

BLOKK6:X=0

BLOKK6:Y=0

!Krone felt

BLOKK7:X=0

BLOKK7:Y=0

!re felt

BLOKK8:X=0

BLOKK8:Y=0

!Sjekksiffer v/KID p† Kr - ›re

BLOKK9:X=0

BLOKK9:Y=0

!Bank-Giro eller postgironr

BLOKK10:X=0

BLOKK10:Y=0

 

COL.INI

[Color]

Scheme=19 - Fargeskjema i bruk i WinVask

 

[WINVASK]

ONOFF=0 - Slår av farger dersom verdi = 1

 

FRB_ENG.INI

Oversettelsesfil (Til andre språk en Norsk for rapportbygger`n) som lar en oversette tabellnavn og felt i bruk i rapportbygger`n til andre språk. f.eks Kunde = Customer.

 

FRB_NLS.INI

Inneholder Norsk oversettelse for brukergrensesnitt i rapportbygger`n

 

GCALC.INI

Norsk oversettelse av kalkulatoren. (F11)

 

OSC.INI

[OSCOMMERCE]

KLIENTNR=1 - WinVask klient ordrer skal inn i

ODBC=OSC - Navn på ODBC Klient

KLIENTNAVN=Standardklient WinVask Faktura

START_ORDRE_OSC=2 - Første ordre fra OSCommerce som skal leses inn (Kan overskrives i system)

[ZENCART]

KLIENTNR=1  - WinVask klient ordrer skal inn i

KLIENTNAVN=Standardklient WinVask Faktura

ODBC=ZEN - Navn på ODBC Klient

START_ORDRE_OSC=2 - Første ordre fra ZEN Cart som skal leses inn (Kan overskrives i system)

 

WVBACKUP.INI

[Backup]

Last-Til-Katalog=\wvbackup\  !Standard Til katalog for backup

LastBKSettTxt=Standardbackup WinVask Faktura  - !Standard backupsett

LastBKNr=1 - !Standard backupsett

 

 

DATA.INI

[WINVASK]

GENERELT=F:\fakturautv\DATA\\GENERELT    - Verdiene endrer seg automatisk

DATAPATH=F:\fakturautv\DATA\DATA2010   - Verdiene endrer seg automatisk

DATA=F:\fakturautv\DATA\DATA2010   - Verdiene endrer seg automatisk

LETEPATH=F:\fakturautv\DATA\   - Verdiene endrer seg automatisk

KLIENT=1    - Verdiene endrer seg automatisk

HREG-TYPE=2 - Hvem type registrering er valgt i hreg.exe

FIXEDPATH= - Satt til katalog om man har valgt Fast-database

[WVLISENS]

LISENS=0 (Indikerer at man ikke skal lese inn lisensfil (Verdi=1) benyttes av Industri Software ved lisensgenerering for å slippe å få Registrert til siste kunde man laget lisens for.)

[V8460]

OPT=5F94EF90425F0C7A3DA544E3C679278DCBDEC5BCA9988281  !Kryptert tall intern mening

 

NORSK.INI

Inneholder (ikke) norsk oversettelse av feilmeldinger fra "FileManager 3" (med andre ord Error 47 - kan oversettes til Feil 47) - Jeg gidder ikke, men er det noe som har lyst så "Be my guest!"!

 

IMPORT.INI

Inneholder norske tekster til importmodulen. (Ikke rør om ikke absolutt nødvendig)